Uudised

Daniel Lõvikoopas

Daniel Lõvikoopas


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

3D -pilt

kiviskulptuur, mis kujutab piibellikku lugu Taanielist lõvikoopas, 5. või 6. sajandil m.a.j. Rooma või kreeka. Valmistatud AutoDeski ReMake ja ReCap pro abil.

Täiendavate värskenduste saamiseks järgige palun mind Twitteris aadressil @GeoffreyMarchal.

Toetage meieMittetulundusühing

Meie sait on mittetulundusühing. Ainult 5 dollari eest kuus võite saada liikmeks ja toetada meie missiooni kaasata inimesi kultuuripärandiga ja parandada ajalooharidust kogu maailmas.


Kes oli Daniel Piiblis?

Taanieli elust võime lugeda tema enda kirjutistest Taanieli raamatust ja ka Hesekieli 14:14, 20 ja 28: 3. Taanieli ja Jaakobi poja Joosepi elu vahel on silmatorkavaid sarnasusi. Mõlemad õitsesid võõral maal pärast seda, kui olid oma valitsejatele unenägusid tõlgendanud, ja mõlemad tõsteti kõrgele ametikohale oma ustavuse tõttu Jumalale.

Pärast seda, kui Babüloonia kuningas Nebukadnetsar piiras Jeruusalemma, valis ta Iisraeli kuninglikust perekonnast aadlikud mehed, kes olid nägusad ja õppimisvõimelised, et neid saaks õpetada babüloonlaste viisidel. Pärast kolmeaastast väljaõpet võeti nad kuninga teenistusse (Taaniel 1: 1–6). Daniel, kelle nimi tähendab „Jumal on minu kohtumõistja”, ja tema kolm Juudamaalt pärit kaasmaalast valiti välja ning neile anti uued nimed. Taanielist sai „Beltesassar”, Hananjast, Misaelist ja Asarjast aga „Sadrak”, „Mesak” ja „Abednego”. Babüloonlased andsid neile tõenäoliselt uued nimed, mis olid täielikult lahutatud nende heebrea juurtest, et kiirendada Taanieli ja tema sõprade sulandumist Babüloonia kultuuri.

Taaniel ja tema kaasmaalased osutusid kõikidest praktikantidest targemaks ning koolituse lõpus asusid nad kuningas Nebukadnetsari teenistusse. Taanieli esimene märk ustavusest Jumalale oli see, kui ta ja tema kolm sõpra lükkasid kuninga laualt tagasi rikkaliku toidu ja veini, sest pidasid seda rüvetuseks ja hakkasid taimetoitlasteks. Tervise paranedes lubati neil jätkata valitud dieediga. Hariduse omandades said neli Juuda päritolu meest kõigist Babüloonia asjadest teadlikud ning Jumal andis Taanielile võime mõista igasuguseid unenägusid ja nägemusi (Taaniel 1:17).

Oma valitsemise teisel aastal oli Nebukadnetsar hädas unenäoga, mida ta ei suutnud tõlgendada. Lisaks tõlgendamisele käskis Nebukadnetsar oma mustkunstnikel, nõiajatel, nõidadel ja astroloogidel kirjeldada ka tema unistust. Need mehed olid valmis proovima unenägu tõlgendada, kui Nebukadnetsar esmalt neile ütleks, mis see on, kuid nad ütlesid, et unenäo enda avaldamine oli inimestele võimatu ülesanne. Kuningas otsustas, et kõik targad mehed, sealhulgas Taaniel ja tema kaaslased, tuleb tappa. Kui aga Taaniel palvetades Jumalat otsis, paljastati Taanielile kuninga unenäo saladus ja ta viidi kuninga juurde seda tõlgendama. Taaniel omistas oma unenägude tõlgendamisvõime kohe ühele tõelisele Jumalale (Taaniel 2:28). Unenäo põhijooneks oli see, et ühel päeval saab olema Jumala loodud kuningriik, mis kestab igavesti ja et Jumala kuningriik hävitab kõik varasemad, inimese loodud kuningriigid (Taaniel 2: 44-45). Oma tarkuse eest austas Taanieli kuningas Nebukadnetsar ja ta seadis võimu kõigi Paabeli tarkade üle. Taanieli palvel paigutati tema kolm kaasmaalast ka Babüloonia haldajatena.

Hiljem oli kuningas Nebukadnetsaril veel üks unenägu ja taas suutis Taaniel seda tõlgendada. Kuningas tunnistas, et Taanielis on tema püha Jumala vaim (Taaniel 4: 9). Taanieli tõlgendus unenäost oli õige. Pärast hullumeelsuse perioodi taastati Nebukadnetsar tervena ning ta kiitis ja austas Taanieli Jumalat kui Kõigekõrgemat (Taaniel 4: 34–37).

Uueks kuningaks sai Nebukadnetsari poeg Belsassar ja ta korraldas peolaua ajal Jeruusalemma pühast templist varastatud kulla- ja hõbekuplid kasutamiseks. Vastuseks selliste pühade esemete rüvetamisele näeb Belsassar kätt seinale kirjutamas. Tema astroloogid ei saa teda tõlkimisel aidata ja seetõttu kutsutakse Taanieli seda kirja tõlgendama (Taaniel 5: 13–16). Preemiaks kirjutise tõlgendamise eest edutab kuningas Belsassar Taanieli Babüloonia kuningriigi kõrgeimale kohale (salm 29). Sel ööl, nagu Taaniel oli ennustanud, tapeti kuningas lahingus ja tema kuningriigi võttis üle Pärsia Suur Kürosus ning meedlane Dareios tehti kuningaks.

Uue valitseja ajal täitis Taaniel oma ülesandeid ühe administraatorina sellisel määral, et kuningas Dareios kaalus, kas panna ta üle kogu kuningriigiks (Taaniel 6: 1–3). See vihastas teisi administraatoreid nii palju, et nad otsisid võimalust Danieli alandamiseks. Nad ei leidnud Taanieli poolt ühtegi kuritegu, seega keskendusid nad Taanieli religioonile. Administraatorid meelitasid meelitades Dareiust välja andma dekreedi, millega keelati järgnevaks kolmekümneks päevaks palvetada teiste jumalate peale kuninga. Karistus sõnakuulmatuse eest tuli visata lõvikoopasse. Taaniel muidugi ei allunud ettekirjutusele ja palvetas jätkuvalt avalikult tõelise Jumala poole. Kuna Daniel ei üritanud oma tegevust varjata, nähti teda palvetamas ja arreteeriti. Suure kahetsusega andis kuningas käsu visata Taaniel lõvide urgu, kuid mitte ilma palveta, et Taanieli Jumal ta päästaks (Taaniel 6:16). Järgmisel päeval, kui Taaniel leiti elusana ja tervena, ütles ta kuningale, et Jumal saatis ingli lõvide suud kinni panema ja nii jäi ta vigastamata. Selle ime tulemusel saatis kuningas Dareios käsu, et kõik tema alamad peavad kummardama Taanieli Jumalat. Taaniel õitses kogu kuningas Dareiose valitsemisajal.

Taaniel on tuntud ka prohvetlike unenägude ja nägemuste poolest, mille Jumal talle andis, mis on kirja pandud Taanieli raamatus. Taanieli ennustused hõlmavad laia valikut inimkonna ajalugu, kuna ta ennustas Kreeka ja Rooma impeeriumi tõusu ja langust ning võimsa kuninga tõusu, kes „teeb, nagu tahab”. Ta ülendab ja ülistab ennast igast jumalast kõrgemale ja ütleb jumalate Jumala vastu ennekuulmatuid asju ”(Taaniel 11:36). Taanieli „seitsmekümne nädala” ennustus rääkis Messiast, kes tapetakse (Taaniel 9: 24–27). Nägime, kuidas see ennustus Jeesusega täitus. Ülejäänud ettekuulutus - seitsmekümnes nädal - täitub lõpuaegadel. Danielil oli ka teisi apokalüptilisi nägemusi ja tema ennustuste mõistmine on eshatoloogia jaoks oluline.

Taaniel tegutses väga laitmatult ning sai seda tehes tugevate valitsejate austuse ja kiindumuse, keda ta teenis. Kuid tema ausus ja lojaalsus oma isandatele ei viinud teda kunagi kompromissile usus ainsasse tõelisse Jumalasse. Selle asemel, et Taanieli edu takistada, tõi Taani pidev pühendumine Jumalale talle imetlust oma ringi uskmatute vastu. Kui ta oma tõlgendusi esitas, andis ta kiiresti Jumalale au selle võime eest (Taaniel 2:28).

Taanieli ausus jumalamehena teenis talle ilmaliku maailma poolehoiu, kuid ta keeldus kompromiteerimast oma usku Jumalasse. Isegi kuningate ja valitsejate hirmutamise ajal püsis Taaniel kindlalt Jumala ees. Taaniel õpetab meile ka, et olenemata sellest, kellega meil tegemist on, olenemata nende staatusest, peame neid kaastundlikult kohtlema. Vaadake, kui murelik ta oli, kui ta Nebukadnetsari teisele unenäole tõlgenduse esitas (Taaniel 4:19). Kristlastena oleme kutsutud kuuletuma valitsejatele ja võimudele, mille Jumal on seadnud, kohtledes neid lugupidavalt ja kaastundlikult, kuid nagu näeme Taanieli eeskujust, peab Jumala seadustele kuuletumine alati olema ülimuslik inimeste ees (Roomlastele 13: 1–1). 7. Apostlite teod 5:29).

Taaniel leidis oma pühendumise tulemusena armu inimeste ja Jumala ees (Taaniel 9: 20–23). Pange ka nendes salmides tähele, mida ingel Gabriel rääkis Taanielile, kui kiiresti saadeti vastus tema palvele. See näitab meile, kui valmis on Issand oma rahva palveid kuulama. Taanieli tugevus peitus tema pühendumuses palvele ja on õppetund meile kõigile. Me ei pea mitte ainult halbadel aegadel, vaid igapäevaselt tulema Jumala juurde palves.


Danieli varasest elust on vähe teada. Tema vanemaid ei ole loetletud, kuid Piibel ütleb, et ta oli pärit kuninglikust või aadliperest.

Taaniel 5:12
"Sellel mehel Danielil, keda kuningas nimetas Beltesassariks, leiti, et tal on teravmeelne teadmine ja arusaam, samuti võime unenägusid tõlgendada, mõistatusi seletada ja keerulisi probleeme lahendada. Helistage Taanielile ja ta ütleb teile, mida kirjutatakse tähendab. ” (NIV)

Taaniel 6:22
"Mu Jumal saatis oma ingli ja ta sulges lõvide suu. Nad ei ole mulle haiget teinud, sest ma leiti tema silmis süüdimatuna. Ega ma pole teie ees kunagi kurja teinud, kuningas." (NIV)

Taaniel 12:13
„Mis puudutab sind, siis mine oma teed lõpuni. Sa puhkad ja siis päevade lõpus tõused sa oma määratud pärandit vastu võtma. "(NIV)


10 asja, mida sa ei teadnud Taanieli kohta Piiblis

Lugu Danielist lõvikoopas oli üks esimesi lugusid, mida ma lapsena õppisin. Koos seal Joona ja vaala ning Noa ja tema laevaga on mu ajus tsemenditud lugu Danieli julgest keeldumisest lõpetada Iisraeli Jumala palvetamine.

Alles palju hiljem, kui lugesin esimest korda Taanieli raamatut, kohtasin selle inspireeriva Vana Testamendi kangelase kohta palju muid põnevaid nippe. Siin on mõned, mis mulle eriti huvitavad on:

1. Daniel oli väljarändaja. Kuigi Daniel on juutide ja kristlaste ajalooraamatutes üks Iisraeli parimaid, ei elanud ta Iisraelis kuigi kaua. Taaniel saadeti vangistusse, kui Nebukadnetsar vallutas Jeruusalemma 605. aastal e.m.a., kuid elas suurema osa oma elust Babüloonias.

2. Danielil oli natuke identiteedikriis. Tema heebreakeelne nimi Daniel tähendab "Jumal on kohtunik". Varsti pärast Babüloni saabumist, aga tõenäoliselt osana babüloonlase katsest noorele pagulusele ajupesu teha, muudeti tema nimi Beltesassariks, mis tähendab "Beli prints". Bel oli Babüloonia panteoni valitsev jumal.

3. Daniel oli taimetoitlane teetotaler (Taaniel 1:12). Jah, ammu enne seda, kui tofu oli trendikas ja Stevia valitses, vältisid Daniel ja tema sõbrad liha, maiustusi ja veini. Koos teiste aadlipõlve pagendatutega koostatud Daniel valiti kolmeaastaseks koolituseks, et valmistada teda ette kuninga teenistusse astumiseks. Osa tema ettevalmistustest hõlmas kuninga hõrgutiste söömist. Daniel keeldus, ilmselt seetõttu, et liha ja veini pakuti ebajumalatele ja/või oli vastuolus Iisraeli toitumisseadustega.

4. Daniel oli osav läbirääkija. Kui tal kästi süüa tema südametunnistust solvavaid toite, pöördus ta vastutava korrapidaja poole alandlikult. Kui korrapidaja tema kaebuse tagasi lükkas, tegi Daniel vastupakkumise. „Katsetage oma teenijaid kümme päeva: ärge andke meile muud kui süüa köögivilju ja juua vett. Võrrelge siis meie välimust noormeeste välimusega, kes söövad kuninglikku toitu, ja kohtlege oma teenijaid vastavalt teie nägemusele. ”Kümne päeva lõpus nägid nad välja tervislikumad ja paremini toidetud kui ükski noormees, kuninglik toit. Nii võttis valvur ära nende valitud toidu ja joodava veini ning andis neile hoopis köögivilju. ” (Taan. 1: 12-16). Skoorige Danielile üks punkt.

5. Daniel oli ülevõitja. Unustage dekaani nimekiri ja Kes on kes Iisraeli pagendatute seas Taaniel ja tema sõbrad Sadrak, Mesak ja Abednego edestasid kuningas Nebukadnetsari antud testis oma kaasõpilasi kaugelt. "Ta leidis nad kümme korda paremad kui kõik oma kuningriigi mustkunstnikud ja nõiajad" igas tarkuseasjas ja mõista, mille kohta ta neid küsitles (Taan. 1:20).

6. Daniel oli aus poliitik. Pärast kõrge kiitusega lõpetamist määrati Nebukadnetsar Daniel ja tema kolm sõpra valitsuse ametikohtadele (Taan. 1:19). Taanieli poliitiline karjäär kestis enam kui 70 aastat mitme Babüloonia ja Pärsia kuninga valitsemisajal.

7. Daniel oli oneiroloog. Unenägude uurimine Oneiroloogia sai populaarseks 17. sajandil, kuid Daniel uuris ja tõlgendas unenägusid rohkem kui 500 aastat enne Kristust. Koos teadmiste ja oskustega kirjanduses ja tarkuses oli Jumal andnud Taanielile võimaluse unenägude saladust lahti harutada (Taan. 1:17).

8. Daniel oli altid minestamisele, õhupuudusele ja nõrkusele. Ilmselt nägemuste ja ilmutuste saamine võib olla üsna koormav. Pärast nägemuse saamist, mis kirjeldab tulevasi maailma valitsusi, "Daniel minestas ja oli mitu päeva haige," (Taan. 8:17). Ingel Gabrieli külaskäik ja nägemus mõjusid talle sarnaselt: "Minul (Danielil) polnud jõudu, mu nägu muutus surmavalt kahvatuks ja ma olin abitu."

9. Jumala peaingel külastas Taanieli kaks korda. Kõige sagedamini tuntud kui ingel, kes ilmus Maarjale Uues Testamendis, et kuulutada tulevast Messiat, lugesime Gabrieli kohta esmalt Taanieli 8:16. Tema esimene piibellik ülesanne oli aidata Danielil mõistatuslikku nägemust tõlgendada.

10. Daniel oli kaheksavanune, kui ta lõvikoopasse visati. Taanieli elu kronoloogia näitab, et ta oli olnud ustav valitsuse teenija rohkem kui 70 aastat. Režiimivahetuse ajal jäi tema eeskujulik CV silma saabuvale kuningale Dariusele, kes määras ta üheks kolmest riigi kubernerist. Tema kadedad kolleegid otsustasid vanema riigitegelase ametist loobuda, kuid kuna ta oli etteheidetest kõrgemal, ei suutnud ta tema vastu ühtegi süüdistust ega süüd leida (Taan. 6: 4). Olles otsustanud oma surma põhjustada, koostasid nad usulise tagakiusamise plaani, veensid tahtmatut kuningat sellele alla kirjutama ja võtsid Taanieli hukka, kui ta oma toas palvetas. Selle asemel, et visata Danielile väljateenitud pensionilõuna, lõpetas kuningas Darius Danieli lõvide õhtusöögiks.

Vaatamata lõvidele teeb Taanieli pühendumus aususele, pühendumus Issandale ja vankumatu usk, mis teeb temast piibelliku kangelase, keda tasub uurida. Vana Testamendi vaste apostel Johannesele nimetab Jumal mõlemat meest "armastatuks". Viie sajandi vahega kirjutasid nad paralleelsed ja üksteist täiendavad ennustused lõpuajast, mis annavad meile põnevaid ja hirmutavaid pilke tulevikku. Kõige tähtsam on aga see, et Taanieli raamatu uurimine annab meile võimsa näite, kuidas elada õiglaselt ühiskonnas, mis ei austa Jumalat. Ainult 12 peatüki pikkune Taanieli raamat on kohustuslik lugemine.

Lori Hatcher on blogija, naiste ministeeriumi esineja ja Christian Small Publisheri aasta raamatu 2016 autor, Näljane jumala järele ... Aegnälg, viieminutilised pühendumused hõivatud naistele. Toastmasters Internationali konkursi võitnud esineja Lori eesmärk on aidata hõivatud naistel igapäevaelu hulluses Jumalaga ühendust saada. Ta armastab eriti väikseid lapsi, pehmeid loomi ja šokolaadi. Leiad, et ta mõtiskleb imelise ja igapäevase üle oma ajaveebis Hungry for God. . . Aega näljutades. Võtke temaga ühendust Facebookis, Twitteris (@lorihatcher2) või Pinterestis (Jumala näljas).


Daniel Lõvikoopas

Taaniel 6:
3 Siis eelistati seda Taanieli presidendide ja vürstide ees, sest temas oli suurepärane vaim ja kuningas arvas, et ta paneb ta kogu valdusse.
4 Siis püüdsid presidendid ja vürstid leida Taanielile kuningriigi vastu põhjust, kuid nad ei leidnud ühtegi võimalust ega süüd, kuna ta oli ustav, ega temas ühtegi viga ega viga.
7 Kõik kuningriigi presidendid, kubernerid ja vürstid, nõustajad ja kaptenid on pidanud nõu, et kehtestada kuninglik põhikiri ja teha kindel otsus, et igaüks, kes palub Jumalalt või inimeselt palvet kolmkümmend päeva, peale sinu, kuningas, heidetakse ta lõvide urgu.
10 Nüüd, kui Taaniel teadis, et kiri on allkirjastatud, läks ta oma majja ja tema aknad olid avatud kambris Jeruusalemma poole, põlvitas põlvili kolm korda päevas, palvetas ja tänas oma Jumala ees, nagu ta seda tegi .
16 Siis kuningas käskis ja nad tõid Taanieli ja viskasid ta lõvide urgu. Aga kuningas rääkis ja ütles Taanielile: Sinu Jumal, keda sa pidevalt teenid, päästab sind.
20 Ja kui ta koopasse tuli, hüüdis ta kahetsusväärse häälega Taanieli poole. Ja kuningas rääkis ning ütles Taanielile: „Taaniel, elava Jumala sulane, on sinu Jumal, keda sa pidevalt teenid, suudab sind päästa!” lõvid?
23 Siis oli kuningas tema üle väga rõõmus ja käskis Taanieli urvast välja viia. Nii võeti Taaniel koopast välja ja temalt ei leitud haiget, sest ta uskus oma Jumalasse.
26 Ma annan käsu, et minu kuningriigi igas võimuvärinas inimesed värisevad ja kardavad Taanieli Jumala ees, sest ta on elav Jumal ja vankumatu igavesti ning tema kuningriik, mis ei hävitata ja tema võim saab olema isegi lõpuni.
27 Ta päästab ja päästab ning teeb märke ja imesid taevas ja maa peal, kes on päästnud Taanieli lõvide võimust.


Daniel & amp; Lions Den (100% tasuta) Laste lugu, õppetund, prinditavad tegevused

Jumal päästis Taanieli Lions ’s Den — -st - see on võimas õppetund lastele, kes usaldavad ISSANDA kaitset. Printige meie tasuta jutustusraamat, tunniplaanid ja värvimislehed, et veenduda, et lapsed teavad, et suudavad rasketel aegadel Jumalat usaldada

Kokkuvõte: Prohvet Daniel elas kuninga all, kes ei austanud Jumalat. Kui ta palvetas seaduse vastu, ei takistanud see Danielit palvetamast. Karistus oli kohutav ja ta visati üleöö lõvide koopasse. ISSAND päästis Taanieli ja kaitses teda kogu öö kurja eest. Järgmisel päeval hämmastas kõiki Jumala vägi. Nii nagu Taaniel, võime ka meie loota, et Jeesus päästab need, kes teda järgivad. Ükskõik kui suur häda ka poleks, on Jumalal vägi päästa.

Prinditav lugu

See lihtne loetav miniraamat aitab noorematel lastel Danieli lugu õppida. See on ideaalne eelkooliealiste või väikelaste tundide jaoks.

Filmiklipid ja#8211 YouTube'i videod

Pühapäevakooli tunnid

Meie veebisaidil on palju erinevaid õpetusi selle Lions ’ Den'i loo jaoks. Asjade lihtsustamiseks ühendasime kõik need ressursid ühte PDF -i prinditavasse faili, mille saate alla laadida. Kokku on allalaaditav 42 -leheküljeline õppekava. Õpetage lihtsalt lõigud, mida tunnete oma laste kirikus või pühapäevakooli klassis kõige sobivamaks.

See piiblitund põhineb Taanieli 6. peatükil, kus Taaniel visatakse lõvide urgu, sest ta jätkas Jumala palvetamist isegi pärast seda, kui tema vaenlased meelitasid Dareiust seadusele, mida keegi peale tema ei saaks paluda ega karistada. See tund oli ette valmistatud pühapäevase algkooli vanema klassi jaoks. Seda saab kasutada põhikooliealiste laste ja laste koguduse jaoks. Lihtsustades saab seda kasutada eelkooliklassides. Tunni lõpus leiate täiendavaid ressursse, mis aitavad teil klassi ja#8217 vajadusi planeerida.

Piibli lugu: Daniel lõvis ’s Denis
Pühakiri: Taaniel 6
Sihtrühm: Vanus 9 ja#8211 12 (USA 3. ja#8211 6. klass)
Õppimise kontekst: Pühapäevakool
Printerisõbralik piiblitund: [print_link] see tunniplaan
Saate aidata: Palun jätke selle tunniplaani kohta tagasisidet ja soovitusi. Teised saavad teie ideedest kasu. Vastamiseks klõpsake siin

Tunni eesmärk (id): Õpilased õpivad:

  • Jumalik iseloom võimaldab teistel Jeesust selgemalt näha.
  • Iseloomul on tagajärjed
  • Jumalik iseloom nõuab distsipliini.

Mälu salm: Peetruse 2:12 „Elage nii head elu paganate seas, et kuigi nad süüdistavad teid valesti, näevad nad teie häid tegusid ja ülistavad Jumalat päeval, mil Ta meid külastab.”

Valikuline: Kui kohandate seda õppetundi noorematele lastele, võite kasutada meie tasuta Danieli värvimislehte. Meil on ka käsitöö / tegevus Danieli jaoks Lion ’s Denis.

Õpetaja ettevalmistus enne õpilaste saabumist: Pange välja tegevused, mis on kavandatud õpilaste kaasamiseks, kui nad ootavad teiste saabumist. Kirjutage tahvlile mälusalm. Tehke 2 veergu ja nimetage esimene veerg Märk ja Teised tagajärjed. Seejärel asetage Taanieli ja Danieli vaenlased veergude kõrvale.

Piiblitund: Daniel Lõvide koopas

See õppetund on lihtsalt juhend selle õppetunni õpetamiseks. Jumal on alati ustav, et vastata palvele, et saada ülevaadet teie klassi õpilaste konkreetsetest vajadustest. Ta näitab teile tõdesid, mida peate rõhutama, ja stiili, milles tundi õpetada.

Alustage õppetundi koos mälestussalmi lugemisega. Selgitage paganaid (uskmatud, inimesed, kes ei järgi Kristust).

Küsige õpilastelt: Mis on iseloom? Lase õpilastel vastata. (Isik, eriti käitumise või isiksuse osas) Millised on mõned iseloomuomadused, mis inimestel võivad olla? (Aus, valetaja, laisk, töökas, julgustaja, heidutaja, lojaalne, ebalojaalne jne) Iseloomujooned võivad olla positiivsed ja negatiivsed. Iseloomul on ka tagajärjed. Kui olete aus, siis inimesed usaldavad teid. Kui olete laisk, ei saa te õppimisest häid hindeid. Jumalik iseloom nõuab distsipliini. Peame järgima Jumalat iga päev ja kuuletuma Tema käskudele, et meil oleks jumalik iseloom.

Meie salm ütleb meile, kui tähtis on see, et kui me oleme Kristuse järgijad, peame elama jumalakartliku iseloomuga. Need, kes ei usu Jumalasse ja ei järgi Kristust, otsivad alati põhjust mitte uskuda ja vaatavad Tema järgijaid, et leida mõni iseloomuviga, mis oleks vabandus mitte uskuda. Meil on antud käsk olla selles maailmas tuled, et saaksime teisi Jumala poole juhtida. Matteuse 5:16 Kui meid tunneb meie halb iseloom, on teistel raske näha, kui suur Jumal on.

Hakkame täna hommikul piibliuurimisse ja loos olevate inimeste kohta õppides jäädvustame inimeste iseloomu ja selle iseloomu tagajärgi. (Veenduge, et igal õpilasel oleks Piibli koopia, et nad saaksid seda tunni õpetamisel jälgida.)

Pöörame oma piiblid Taanieli 6 juurde.

Vaadake üle eelmise nädala õppetund seinal kirjutamise kohta.

Dareios sai kuningaks, kui ta ja tema armeed võitsid Belsassari ja sisenesid müüride alla Babüloni. Selle uue territooriumi valitsejana valis Darius 120 satrapi või kuberneri, et neil oleks võim erinevatel territooriumidel elavate inimeste üle. 120 olid kuninga valitud kolme asepresidendi juhtimisel. Laske vabatahtlikul lugeda Taanieli 6: 3. Mis iseloomuomadus Danielil on? (Kirjutage see Taanieli veergu.) Ühena kolmest asepresidendist oli Taanielil kuningas Dariuse ees väga hea maine. Suurepärase maine tõttu plaanis kuningas teda edutada ja kogu kuningriigi üle seada.

Kahele teisele asepresidendile ei meeldinud mõte, et kuningas kavatseb teha Danieli valitsejaks kogu kuningriigi üle. Paluge vabatahtlikul lugeda Taanieli 6: 4a. Milline iseloom neil teistel asepresidentidel oli? Kirjutage iseloomuomadused Danieli vaenlaste veeru alla. Nad olid armukadedad, sest kuningas arvas, et Daniel oli suurepärane mees, kellel oli erakordne maine. Nad ei tahtnud, et teda ülendataks kuningriigi valitsejaks.

Mõiste, mis tuli nende meeste iseloomu kirjeldama, on see, et neil olid kurjad silmad. Nad otsisid Danieliga kõvasti midagi valesti, selle asemel, et tema parimaid huvisid otsida. Seda terminit leidub Piiblis Jesaja 29:20. Ainus viis, kuidas nad ei suutnud Danielit kuninga silmis hea välja näha, oli otsida midagi, mida Daniel oma töös valesti tegi. Kindlasti leidsid nad aja, mil ta oli oma töös ebaaus või võttis raha, mis ei kuulunud talle. Võib -olla tabasid nad teda töölaua taga uinakut tegemas. Nad otsisid ja otsisid Danieli kohta midagi halba öelda, kuid ei leidnud midagi valesti. Laske vabatahtlikul lugeda Taanieli 6: 4b. Mida need mehed Taanieli kohta õppisid? Kirjutage jooned Danieli alla. Taaniel oli kõiges usaldusväärne ja ustav.

Kas teised võivad seda meie kohta öelda? Kas olete usaldusväärne? Kas inimesed suudavad uskuda seda, mida te ütlete, ja kui teete midagi, siis teete seda oma võimaluste piires? Kui olete kristlane, võite Jumala abiga olla usaldusväärne ja ustav Tema südames elava Püha Vaimu jõul.

See tekitas kahe asepresidendi meelehärmi, et nad ei suutnud Danieli käitumises midagi halba leida. Nad tahtsid ikkagi teda kuningale halvaks teha, nii et nad mõtlesid sellele ja mõistsid, et ainus viis, kuidas nad saaksid Taanieli halvaks teha, on see, kui nad panevad ta Jumala seadusi rikkuma. Nad teadsid, et Taaniel on oma Jumalale ustav ja ainus viis, kuidas ta saab midagi valesti teha, on see, kui ta patustab Jumala vastu.

Kaks asepresidenti kogusid kokku paljud kuningriigis teenivad satrapid ja rääkisid neile oma plaanist Taaniel alla viia. Nad tahtsid Danieli nii hädasti hätta jätta, et hakkasid negatiivselt mõjutama ka satrappe. (Halb seltskond rikub hea iseloomu. 1. Korintlastele 15:33.) Kui nad tulid oma plaaniga kokku ja said rahvahulga oma plaanist üle, siis viisid nad selle kuningas Dareiosse.

Kujutage ette, et olete kuningas Darius päeval, mil tema määratud juhid tema ette ilmuvad. Nad seisid tema ees ja rääkisid meelitavaid sõnu ning ütlesid: „Oo, kuningas Dareios, ela igavesti! Oleme kokku saanud ja kokku leppinud, et arvame, et peaksite tegema seaduse, et järgmise kolmekümne päeva jooksul ei peaks keegi palvetama ühegi teise jumala poole peale teie. Kui keegi rikub teie seadust, visatakse karistus lõvide urgu. "

Vaatame Dariuse tegelast ja#8217 tegelast. Selles loo osas on tema tegelasel midagi puudu. Tal on midagi puudu. Kas keegi oskab nimetada seda, mida Dariusel praegu ei tundunud olevat? Dariusel puudus tarkus/tarkus. Arusaamine on võime olla hea otsustusvõime või tarkusega. Kui Darius oleks mõistlik, oleks ta selle plaani petmise läbi näinud. Ta ei mõelnud selle muutumatu seaduse tagajärgedele.

Kuningas oli meelitatud. Siin oli rühm tema juhte, kes soovitasid kõigil inimestel järgmise kolmekümne päeva jooksul ainult tema poole palvetada. Teda mõjutati arvama, et ta on jumal ning väärib teiste kiitust ja kummardamist. See tundus talle hea mõte, sest ta eksis oma uhkuses ja mõtles, kui imeline oleks oma kuningriigi inimeste kiitmine. Ta kirjutas seaduse välja ja allkirjastas ja pitseeris seaduse, muutes seaduse muutmatuks. Kirjutatu peab toimuma ja keegi ei saanud kuninga seadust muuta.

Asepresidentide iseloom mõjutas satrappe negatiivselt. Seejärel viisid nad oma negatiivse mõju kuningas Dareiosse. Nende tegevus pani teisi Jumala vastu pattu tegema ja püüdis selle käigus Taanielile haiget teha.

Laske vabatahtlikul lugeda Taanieli 6:10. Kui Taaniel kuulis, et seadus oli kirjutatud ja allkirjastatud kuninga poolt, läks ta koju ja tegi seda, mida ta alati tegi. Ta avas oma akna Jeruusalemma suunas, kus ta elas koos Jumala rahvaga palju aastaid tagasi. Ta laskus põlvili ja hakkas palvetama ning palus Jumala abi.

Küsige õpilastelt: millist iseloomuomadust näete Taanielis, kui olete pärast Jumala kuulmist kuulnud, et ta võib olla palveohtlik? (Ustav, julgus) Taaniel oli Jumalale ustav ega lasknud miski takistada tal palvetamast ja Jumalaga rääkimast.

Kui Taaniel palvetab avatud aknaga, tulid tema vaenlased tema majja ja leidsid, et ta palvetab oma Jumala ees. Nad olid vist nii elevil, et tabasid lõpuks Danieli midagi valesti tegemas. Nad leidsid nii palju rahulolu, et olid kuningat petnud, et tabada Taaniel seadust rikkumas. Nad tormasid tagasi kuningas Dareiose juurde ja ütlesid: „Taaniel, kes on üks Juudast pagendatutest (keegi, kes on võetud nende endi maalt), ei pööra sulle tähelepanu, kuningas ega seadusele, mille sa kirjutasid. Ta palvetab ikka kolm korda päevas oma Jumala poole.

Taanieli vaenlased olid õnnelikud, kuid Darius oli väga mures. Ta teadis, et Daniel oli ustav mees, kellel oli suurepärane vaim. Ta tahtis ilmselt end lüüa, sest ta langes selle hullumeelse seaduse tegemise triki peale, mida inimesed said vaid tema eest palvetada. Ta püüdis väga palju hoida Danielit karistamast, sest ta rikkus seda seadust. Ta töötas kõvasti, kuni päev oli möödas, püüdes Danielit karistusest päästa.

Vaenlased tulid kuninga juurde ja tuletasid talle meelde, et ta ei saa oma seadusi rikkuda ja Taanieli karistatakse lõvikoopas.

See sündmus pani mind mõtlema, kuidas Jumal on meie suur kuningas. Tema seadused on alati õiged ja Ta ei tee kiirustavaid otsuseid, mille tulemust ta ei tea. Jumala seadus ütleb, et patt tuleb karistada surmaga. Kuningas Dareios ei kasutanud seadust tehes tarkust. Taanieli vaenlased, kes soovisid meeleheitlikult leida viisi, kuidas temaga midagi valesti leida, mõjutasid teda tugevalt. Ta tegi vea ega suutnud oma seadust muuta. Taanielu puudumise tõttu oli ta nüüd sattunud ohtlikku olukorda. Jumal on õiglane ja õiglane ning teeb ainult tarku otsuseid ja me võime usaldada, et Tema seadused on meie jaoks parimad ja aitavad meil elada Talle meelepärast elu.

Teades, et tal pole muud valikut, käskis Darius Danieli lõvide urgu visata. Kui Taaniel viidi koopasse, ütles kuningas: "Päästa sind su Jumal, keda sa pidevalt teenid!"

Kui Taaniel visati lõvide koopasse, laskis kuningas panna koopa suu kohale kivi ja pitseerida see oma pitserõngaga. Kas see paneb sind mõtlema Uue Testamendi kohta? (Luba neil vastata, kui nad teavad. Matteuse 27:66 Jeesuse haud oli pitseeritud pitserõngaga.) Miks pandi kivile pitsat? Salm 17 ütleb, et Taanieli olukorda ei saa muuta. Keegi ei suudaks kivi ära veeretada ja teda välja viia või veel hullem proovida teda ise tappa.

Darius naasis oma paleesse ja veetis terve öö ilma söömata ja ilma igasuguse meelelahutuseta. Kui me oleksime teda oma toas näinud, siis mida ta teie arvates võis teha? Kas arvate, et ta võis astuda mööda põrandaid, muretsedes Danieli elu pärast? Kas on võimalik, et ta palvetas Taanieli Jumala poole ja palus tal Taanieli päästa? Me ei tea täpselt, mida ta tegi, me lihtsalt teadsime, et Dariuse jaoks pidi see olema pikk öö.

Niipea kui oli päevavalgus, jooksis Darius lõvide koopasse. Kui ta koopasse jõudis, hüüdis ta ahastaval häälel Taanieli: "Taanieli elava Jumala sulas on sinu Jumal, keda sa pidevalt teenid, päästis sind lõvide eest?"

Milline kergendus oli Dareiosel kuulda, kuidas Taaniel ütles: „Oo kuningas, ela igavesti! Mu Jumal saatis oma inglid ja ta sulges lõvide suu. Nad ei ole mulle haiget teinud, sest mind leiti Tema silmis süütuna. Ega ma pole enne sind kunagi midagi valesti teinud, kuningas. "

Taaniel oli kaitstud, sest ta oli Jumalale ustav ja kuna ta oli usaldanud Teda. Jumal näeb kõike, mida me teeme, ja teab, kui meid koheldakse ebaõiglaselt. Olge jätkuvalt ustav ja usaldage Teda, et ta kaitseks teid ja aitaks teid raskustes. (Kirjutage tagajärgede alla: Jumalale truuks jäämise tagajärjeks on Tema kaitse.) Jumalale truuks jäämine nõuab igapäevast distsipliini. Peame iga päev kulutama aega Tema palvetamisele ja Tema Sõna lugemisele, kui tahame olla oma usus tugevad nagu Taaniel.

Kuningas oli üliõnnelik, et Daniel elus oli! Ta käskis Danieli urust välja tõsta. Nad tõid ta välja ja tema kehal ei leitud hammustusjälgi ega kriimustust, sest ta oli lootnud oma Jumalale. See on hämmastav usk!

Kuningas käskis heita Taanieli vaenlased, kes teda valesti süüdistasid, koos oma naiste ja lastega lõvide urgu. Enne kui nad lõvikoopa põrandale jõudsid, võitsid lõvid nad üle ja purustasid kõik nende luud. (Petmise tagajärg on karistus.)

Kuningas Dareios kirjutas uue seaduse, mis ütles, et kõik tema kuningriigis peavad austama ja austama Taanieli Jumalat. Kuningas Dareios nägi Jumala väge Taanieli jumalakartlikus elus ja Tema kaitset näljaste lõvide eest. Darius kiitis elavat Jumalat rahva ees.

Taaniel oli Dareiose ja järgmise kuninga Küürose valitsemise ajal edukas. Jumal õnnistas Taanieli elu, sest ta oli Tema ustav järgija.

Meie iseloom mõjutab meid ümbritsevaid ja on neile võimas. Selles loos näeme vaenlaste negatiivset mõju ümbritsevatele. Kõik, kes nende plaaniga ühinesid, hävitasid lõvid koos oma naiste ja lastega.

Patt mõjutab negatiivselt meid kõiki. See on nagu haigus, mis edastatakse meile kõigile. Kui otsustame pattu teha, mõjutab meie patt meid ümbritsevaid. Patt viib surma. Kui otsustame patul oma elus kasvada, kannatame lõpuks selle patu tagajärgede all. Lihtne näide sellest oleks suitsetamine. Kui inimene suitsetab, kasutab ta oma keha valesti. Aja jooksul kahjustab suitsetamine inimese keha ja võib põhjustada haigusi, mis võivad lõppeda surmaga. Valik võtta sigaretile esimene suitsetamine võib lõppeda surmaga. Kui keegi suitsetab teiste inimeste toas, kes ei suitseta, mõjutab suits kõiki ruumis viibijaid. Mittesuitsetajad ei valinud sigaretisuitsu sisse hingamist, vaid seetõttu, et suitsetaja otsustas suitsetada, satub suits teiste kopsudesse. Samuti põhjustab see mittesuitsetajate riiete sigaretisuitsu lõhna. See on vaid näide sellest, kuidas meie patt teisi mõjutab.

Daniel avaldas Dariusele positiivset mõju. Oma hea maine ja Jumalale truuduse tõttu saavutas ta Dariuse silmis armu. Dareios sai teada, et Jumal elab ja on vägev Taanieli suurepärase elu kaudu.

Kuidas mõjutab teie iseloom teisi teie ümber? Kas teised õpivad seda, mida tähendab olla kristlane, seda, kuidas te oma elu elate, või õpivad nad, kuidas teie tegude ja hoiakute tõttu koolis või kodus hätta jääda?

Kui proovite olla hea mõjutaja, on oluline paluda Jumalal näidata, kas teil on harjumusi või hoiakuid, mis ei pruugi olla teile eeskujuks.

Kui te pole kristlane, on võimatu kunagi elada sellist elu nagu Taaniel. Kellelgi pole endas jõudu elada Jumalale meelepärast elu. Kõik head asjad, mida me teeme, on Jumalale nagu räpased kaltsud. Jesaja 64: 6 Meie endi lihas (ilma Jeesuse abita) pole midagi head. Roomlastele 7:18 Ainus viis, kuidas me saame siin maailmas olla jumalakartlikud, on tulla Jumala juurde ja uskuda, et Jeesus on Jumala Poeg, kes ristisurmaga võtab ära maailma patud. Jumal kuningas ütleb, et karistus Tema seaduste rikkumise eest on surm. Ainus viis teid või mind sellest karistusest päästa on usk Jeesusesse Kristusesse. Ta suri meie asemel, et me ei peaks surema. Kui sa usud Jeesusesse, tuleb Püha Vaim sinu südamesse elama. Ta aitab teid, mõistes teid patus süüdi, õpetab teid Piiblist aru saama ja aitab teil olla jumalakartlik mõju ümbritsevate inimeste elus.

Laskem sel nädalal elada teiste seas head elu, et saaksime olla Jeesuse valgus!

Küsimused: Valige ülevaatemäng, mida teie õpilased saaksid küsimustele vastates mängida.

1. Kes on Darius?
2. Mitu Satrapit oli Dareiosel tema kuningriigis?
3. Kes oli üks asepresidentidest satrappide üle?
4. Miks olid kaks asepresidenti Danieli peale kadedad?
5. Miks nad otsisid midagi, mida Taaniel oli oma elus valesti teinud?
6. Kuidas plaanisid nad Danielit kuninga ees hätta jätta?
7. Miks oli Dareios ärritunud, kui nad talle Taanieli palvetamisest rääkisid?
8. Keda tahtis Darius lõvikoopas Taanieli kaitsta?
9. Miks oli Taaniel lõvide koopas ohutu?
10. Mis juhtus Taanieli vaenlastega?
11. Mida saate sel nädalal teha, mis mõjutab positiivselt teise inimese elu?
12. Mida teie sõbrad sellises olukorras teeksid? Kas nad oleksid mures?

Lõpptegevus:

Oodates, kuni vanemad õpilasi peale võtavad, mängivad nad Piibli mõõgapuurimängu. Varuge sellesse õppetükki kaasatud pühakirjade registrikaarti. Näidake, mida õpilased peavad tegema. Kui õpetaja ütleb “Swords Up ”, hoidke piiblit köitega peopesas. Pühakirja viide kirjutatakse tahvlile ja räägitakse valjusti. Õpilased ootavad, kuni õpetaja ütleb: “Laadige! ” Enne lõigu leidmist. Õpilane, kes leiab läbipääsu, tõuseb püsti. Et võimaldada teistel õpilastel ka lõiku leida, pange tähele õpilast, kes seisis esimesena, ja lõigu leidmisel laske õpilasel, kes selle esimesena leidis, lugeda. Mõnikord ei taha õpilased seda esimesena leida, sest neile ei meeldi valjusti lugeda. Julgustage kõiki osalema ja kui nad ei taha valjusti lugeda, saavad nad valida lõigu lugemiseks sõbra. Selle mängu eesmärk on aidata õpilastel Jumala Sõnaga tutvuda. (Võiksite seda teha ka õpilastele enne#piiblitundi. Pärast mälusalmi läbimist võiksite sarnaste salmidega mõõgaharjutuse koju viia. 16, Filiplastele, 2:15, Tiitusele 2: 7 (paluge õpilasel ka 8. salm läbi lugeda), 1. Peetruse 3:16, Taanieli 12: 3, 1. Timoteosele 4:12)

Kas vajate rohkem abi? Seejärel sirvige meie pühapäevakooli mängude loendit või vaadake kõiki tasuta pühapäevakooli õppetunde lastele.


Daniel lõvides ja#39

Vana Testamendi Taanieli raamat jutustab, kuidas Piibli kangelane mõisteti ööbima lõvides ja sellepärast, et kummardas pigem Jumalat kui Pärsia kuningat Dariust. Siin on kujutatud järgmine hommik, kui pärast sissepääsu sulgemise kivi rullimist andis Taaniel Jumalale selle eest, et ta öö turvaliselt üle elas. Teoloogide jaoks sümboliseeris Taanieli koopast vabanemise pilt Kristuse ülestõusmist hauast.

Rubens ühendas meisterlikult realismi ja teatraalsuse, et tekitada tugev emotsionaalne mõju. Näiteks mitmed lõvid vaatavad otse vaatajat, luues ettepaneku, et vaatajal on lõvidega sama ruum ja seega kogeb taaniel sarnaselt metsikute kiskjate ähvardust. Seda otsekohesust suurendab asjaolu, et metsalised on kujutatud täismõõdus tohutul lõuendil ja kujutatud veenva realismiga. Lõvide elutruu liikumine ja nende suurepäraselt sulatatud karusnahk tulenevad Rubensi otsestest vaatlustest ja Brüsseli kuninglikus loomaaias tehtud visanditest. Seda tõepärasust täiendab Danieli palvetava poosi dramaatiline valgustus ja liialdatud emotsionaalsus.


Daniel lõvikoopas - ajalugu

Täna õhtul vaatame Taanieli 6. peatükki. Milline imeline ja põnev seiklus on selle peatüki läbimine. Ma lähen sageli nendele narratiivsetele peatükkidele lähenemisel nende võimalike osadeks jagamise ja katmise üle teatud aja jooksul, kuid ometi on lugu tervikuna nii imeline, et ma olen sunnitud seda kõike käsitlema ja nii omamoodi läbi nende suurepäraste Taanieli raamatu jutustavate osade. See on viimane neist. See kuues peatükk lõpetab ajaloolise jutustava osa ja alates seitsmest jõuame sügavasse ja põnevasse prohvetlikku tõde. Me puudutame seda algust järgmisel Issanda ja rsquose päeval.

Vaatame Taanieli 6. peatükki, kuulsat peatükki, milles leiame Danieli lõvidest ja sealt välja. Sissejuhatuseks lubage mul teha paar märkust selle kohta, mida me tekstis õpime. Rahvad sünnivad, elavad, surevad. Nad tõusevad ja langevad suure regulaarsusega. Tegelikult avaldab teile ajalugu uurides üha enam muljet tõsiasi, et riigid lahkuvad sündmuskohalt kiiresti. Me vaatame tagasi hiidlaste impeeriumidele, egiptlastele, assüürlastele ja lõpuks babüloonlastele, kus leiame, et Daniel võtab esmalt peaministri rolli. Neile järgnesid pärslased, meedlased, kreeklased ja roomlased. Kõik nad tulid ja kõik läksid.

Oma mandritelt, läänepoolkeral, leiame lugusid, mis räägivad suurest maiade, suure inkade, suurte asteekide tsivilisatsioonide kohta, kuid peale mõne arheoloogilise eseme on sellest vähe või üldse mitte. Nad on tulnud ja läinud.

Moodsamal ajal on mõned teist elanud üle Inglismaa päevade suuruse. Mäletate Prantsusmaa suurust. Mäletate, kui Itaalia oli suurriik maailmas ja ähvardas Mussolini juhtimisel isegi Euroopat domineerida. Mäletame Saksamaad. Hitler, kes arvas oma aaria filosoofiaga, et suudab maailma vallutada. Oleme näinud Jaapani tõusu sõjalise jõuna. Tundub, et Hiinal oli oma päev. Tundub, et Venemaal on praegu oma päev. Ja Ameerika võib kahaneda.

Rahvad tõusevad, rahvad langevad. Nad tulevad ja lähevad. Kuid Piibel ütleb meile Apostlite tegude 17. peatükis, et rahvaste aegu piirab Jumala suveräänsus. Ja mis juhtub rahvastega, on kõik Jumala etteantud ajalooplaanis. Eriti põnev on nüüd see, et rahvaste tulekul ja lahkumisel on väga vähe pistmist Jumala rahva käekäiguga.

Ei oleks võimalik ette kujutada kataklüsmilisemat sündmust, kui juhtus Danieli 5. peatükis. Babülon on langenud. Oma hiilguse kõrghetkel, väidetavalt, kullapea, suurim impeerium, mida inimkond kunagi tundis, sisenesid meedlased ja pärslased linna ning ilma kuuli laskmata kukkus kogu impeerium. Kuid hämmastav on see, et sellel oli vähe või üldse mitte mõju sellele, mida Jumal tegi oma rahvaga, sest Taaniel sõidab läbi mõõnade ja rahvaste voolu.

Ja kui me jõuame 6. peatüki juurde, siis siseneme nelja suure impeeriumi stseeni teise kohta Taanieli 2. peatüki, Meedia-Pärsia impeeriumi, rinna ja hõbedaste käte kujul. Ja kui me vaatame seda impeeriumi, ei näe me Danielit tagaselja, kuid näeme Danieli otse asja keskmes. Ta oli Babüloonia peaminister ja temast saab ka Meedia-Pärsia peaminister.

Ja mind erutab selle üle mõtlemine. Sest ma näen täna, kogu Ameerikas ja isegi kogu maailmas, paljude kristlike rahvaste muret teatud rahvaste, isegi meie endi, säilitamise pärast. Ja kummalisel viisil on neil kiusatus võrdsustada Ameerika kirikuga või Ameerika Jumala plaaniga ning see pole lihtsalt nii. Rahvused tulevad ja lähevad ning Jumala ja rsquose töö jätkub. Ja ükski rahvas pole tegelikult igaviku ja Jumala plaanide taustal oluline.

Näiteks salmis Jesaja 40:15 öeldakse: & ldquo Vaata, rahvad on nagu ämbritilk ja neid loetakse tasakaalu väikeseks tolmuks. & Rdquo Väga huvitav avaldus. Rahvad on nagu üks tilk, mis ämbrist välja voolab. Ainus sõna, mis mulle pähe tuleb, on & ldquoinconsequential. & Rdquo Need on nagu tolm kaalul, mis pole kaalumisel üldse oluline. Kui Jumal hakkab kaaluma inimkonna ajalugu, pole see rahvas. Ja kui Jumal valab välja oma lunastamiskava voolavuse, on üks tilk ebaoluline. Rahvad on tilgad. Nad on tolm.

Toetudes kirjakohale Jesaja 40: 7–8, võrdleb ta rahvaid rohuga, mis närbub ja sureb ning hääbub. Mõtleme tagasi Nimrodile, Sanheribile, Nebukadnetsarile ja Kürosusele, Artakserksele ja Aleksandrile ning keisritele, vaaraodele, Napoleonile, Churchillile, Mussolinile, Hitlerile, Maole, Hruštšovile ja meie tänapäevale ning juhtidele ja rahvad tulevad ja lähevad ning Jumala ja rsquose töö jätkub.

Taanieli 4:17 mäletate seda suurepärast sõna. & ldquoSee asi on jälgijate käsul ja pühade sõnal: et elavad teaksid, et Kõigekõrgem valitseb inimeste kuningriigis ja annab selle kellele iganes tahab. & rdquo

Jumal valitseb ajaloos. Ja rahvad võivad tulla ja rahvad võivad minna, isegi meie omad. Kuid Jumala ja rsquose lunastusplaan, mis on välja töötatud Tema rahva kaudu, läheb edasi vastavalt ajakavale. Jumala rahvas läbib rahvaste tõusu ja languse. Nad ületavad. See on meie jaoks suur lootus. Ja seda näeme Danielis. Babülon on langenud. Kullapea purustatakse. Paganate ajad on viidud teise faasi, kuid Taanielil on õigus, kus Jumal teda tahab, ja Jumal on inimeste otsustest koormatud.

Kui mõelda sellele, et Babülon on langenud, on see & rsquos tõesti hämmastav. Muidugi oli Nebukadnetsaril kombeks panna oma nimi igale tellisele, mille ta Babüloni hoonetesse pani. Tegelikult ütleb üks kirjanik, et oleme sõna otseses mõttes leidnud lugematuid tuhandeid telliseid, millel on Nebukadnetsari ja rsquose nimi - püüdes luua püsivat impeeriumi. Ühel tellisel, mis on nüüd Briti muuseumis, on Nebukadnetsari pilt ja nimi ning nende mõlema peal on koera ja rsquose jalajälg.

Nii on ka maailmaga, kuid Jumal ja inimesed ja Jumala plaanid ületavad selle. Nii näeme Taanieli ellujäämas ja 6. peatükis leiame ta Meedia-Pärsia impeeriumi keskelt.

Nüüd tahan, et mõned märksõnad viiksid meid sellest tekstist läbi. Alustame 6. peatüki algusest. See on jutustav tekst. Me ei pea kulutama igale sektsioonile palju aega. Me tahame jõuda haripunkti ja seejärel teha mõned praktilised tagajärjed. Kuid me kasutame mõningaid märksõnu lihtsalt selleks, et aidata meil oma kohta hoida.

Esimene neist on edutamine, edutamine. Ja see käsitleb salme 1-3. Dareiosel oli hea meel kuningriigi üle asuda - ja see on Meedia -Pärsia kuningriik & ldquo - sada kakskümmend printsi, kes peaksid olema kogu kuningriigi üle ja nende üle, kolm presidenti, - & rdquo ja muide, see on ainus koht Piiblis kasutatakse seda sõna & ldquoresident & rdquo kunagi heebrea keeles - või pigem aramea keeles - ja see näib olevat sõna, mis tähendab & ldquochief. & rdquo

Ta seadis üle need sada kakskümmend satrapit ehk territoriaaljuhti, kolm pealikku, kellele nad aru andsid. & ldquoKellest Taaniel oli esimene: et vürstid saaksid neile aru anda ja kuningas ei saaks kahju. Siis eelistati seda Taanieli presidentide ja vürstide ees, sest temas oli suurepärane vaim ja kuningas arvas, et ta paneb ta üle kogu maailma. & Rdquo

Nüüd leiame edendamise sealt. Pange kõigepealt tähele, et kohtume Dariusega. Nüüd on Darius väga tabamatu inimene, sest meil pole piibellikke andmeid, mis meile Dariusest midagi räägiksid. Me lihtsalt ei tea, kes ta on. Me ei leia sellel ajaloohetkel kedagi, kelle nimi oleks Darius. Tundub, et tolleaegsete kuningate suguvõsaandmetes pole kohta, kus oleks mees nimega Dareios.

Nüüd arvavad mõned teadlased, et Dareios on kuninga teine ​​nimi Gubaru nimega Gubaru, kes ei olnud tegelikult kuningas, kuid oli tõesti keegi, kes määrati Küüruse ajal Babüloni territooriumi valitsejaks. Cyrus, olles kogu Meedo-Pärsia impeeriumi suur monarh, määras selle Gubaru Babüloni valitsejaks. Ja mõned ütlevad, et see sõna Darius on lihtsalt Gubaru teine ​​nimi.

Aga seletus, mida ma eelistan, on see, et Darius on Cyruse jaoks lihtsalt teine ​​nimi, lihtsalt Cyruse teine ​​nimi. Mulle tundub, et see on ilmselt parim selgitus. Miks? Sest sõna Darius on pealkiri. See on pealkiri. See on nagu vaarao, kuningas või keiser. See on pealkiri.

Leiame näiteks sõna Darius, mida kasutatakse arheoloogias vähemalt viie erineva Pärsia valitseja pealdistel. Neid kõiki kutsutakse & ldquoDarius. Seega võime eeldada, et see on lihtsalt Cyrusile antud tiitel. Ja kui vaatate 6:28, siis võite sellest natuke abi saada.

Nii see Daniel õitses Dareiose valitsemisajal - & rdquo ja muidugi aramea keeles võis see lugeda & ldquo - isegi pärslase Kyrose valitsemisajal. & Rdquo - ja Küüruse valitsemisaeg - & rdquo, muutes need paralleelselt, kasutades & ldquo - isegi Kürose valitsemisajal. & rdquo

Kui nüüd 6. peatükki tagasi minna, siis leiate, et Dareios paneb kuningriigi üle 120 printsi ja mulle tundub, et kui ta seda teeks, peaks ta olema suurem kui mõni Babüloonia kohalik valitseja. Ja kui ta kavatseb kehtestada kolm pealikku kogu kuningriigi kohal, peab ta olema rsquod. Usun, et teda nähakse tollal Meedia-Pärsia monarhina Cyrusena, lihtsalt teise ametliku tiitli järgi. Juba see, et ta pidi üles seadma 120 printsi, viitaks sellele, et tal peab olema laiem valitsemismõõde kui lihtsalt Babülon ise, just Babüloni linnriik.

Niisiis, kohtume siis selle mehega Cyrus, keda võib -olla kõige paremini näeb nime Darius taga. Ta on võimekas mees. Ta on intelligentne mees. Organisatsiooni ja ülesehituse poolest on ta tõhus mees. Ta on võimas mees. Ta on mees, kes ei ole pühendunud Jumalale, see on Iisraeli Jumalale, aga oma jumalatele, ja ometi on ta inimene, kes näitab üles suurt huvi Taanieli Jumala vastu ja see kasvab selle kuuenda peatüki kaudu.

Pange nüüd tähele, et kui ta nimetas 120 ja kolm presidenti, ütleb salm 2, et & ldquoDaniel oli esimene. Või nägime seda kõigepealt sõnana ja see tähendab, et ta valiti esimesena või oli ta auastmes esimene. See pole tõesti oluline. Mis tähtsust omab salm 3, et & ldquo Danielit eelistati kõigist teistest. & Rdquo

Ja sõna & ldquopreferred & rdquo aramea keeles on osastav, mis tähendab, et & ldquohe eristas end pidevalt teiste ees. & Rdquo Ta oli kahtlemata kogu Medo-Pärsia impeeriumi parim riigimees, nagu ta oli olnud Babüloonia impeeriumi parim riigimees. , kuna ta on võib -olla parim riigimees, kes kunagi maa peal kõndis.

Te märkate, et salmis 3 öeldakse, et & ldquo - temas oli suurepärane vaim. & Rdquo See & rsquos räägib tõesti tema suhtumisest. Ja muidugi läbib suhtumine kõike, mida me teeme. See on kiiduväärt asi, õige suhtumine. Kuid Danielil oli midagi enamat. Tal oli kogemus. Tähendab, ta oli peaministrina viimase režiimi üle elanud. Tal oli tarkust, tarkust nagu kellelgi teisel.

Tal oli ajalugu. Tal oli ilmselt dramaatiline juhtimisvõime, kui see, mida ta suutis kolme noormehe elus varem raamatus teha, viitab mis tahes mudelile, mille ta seadis. Tal oli haldusvõime ning talle anti laiaulatuslik ja ulatuslik vastutus. Lisaks sellele oli tal oskus unenägusid ja nägemusi tõlgendada ning anda kõigile aimu sellest, mis tulevikus saabub, ja see on monarhile hindamatu. Milline mees.

Jumal pani ta sinna, kuhu ta tahtis. Jumal lubas Dareiosel ära tunda Taanieli võimekuse ja asetada ta väga strateegilisse kohta, mõjutamispaika.

Tead, mis & rsquos huvitav on Küüruse esimesel aastal või Dareiose esimesel aastal, andis ta käsu, et juudid võivad minna tagasi Juudasse. Kürosuse määrus, Babüloonia vangistuse 70 aastat oli lõppenud, ja Küros andis selle käsu tagasi minna - pigem et juudid läheksid tagasi. Ja ma tõesti usun, et Daniel oli see, kes oli talle sel määral suur mõju.

Ma arvan, et see oli tänu Taanieli elu väele, mehe tarkusele, mehe mõjule, et isegi Cyruse ja rsquo valitsemise esimesel aastal, umbes 538 või 537 eKr, tegi ta dekreedi rahvast lahti lasta. Ja see juhtus enne lõvide ja rsquo den'i intsidenti, Cyruse esimesel aastal.

Niisiis, me näeme Danielit uuesti. Kuid seekord näeme teda pigem noore mehena, nagu oleme varem olnud, vaid väga vana mehena. Tegelikult märkige see ära, 6. peatükis surub Daniel tugevalt 90 -aastaselt - 90 -aastaselt - ja ta on endiselt Jumal ja inimene. Ta on endiselt Jumala ja rsquose valik. Ja ta oli ikkagi kuninga valik peaministriks. Teate, voorusliku elu jõud ulatub vanaduseni.

Dr Criswell Dallas First Baptistis räägib Robert G. Lee'st, kes oli lõunaosas suur jutlustaja. Ja Robert G. Lee oma 84. sünnipäeval, mis oli 1970. aastal, 11. novembril, esitati see küsimus: & ldquoKas te kavatsete jutlustada, dr Lee? & Rdquo Sellele ta vastas. & ldquoKui ümberringi on nii palju päästmata inimesi, kui lohutuseks on kurvad südamed, kui nii paljud noored viskavad oma elu hullumeelsetes kohtades ja lihalikes naudingutes ja rsquos martis, kui on nii palju pahe, mille vastu tuleb protestida, kui nii palju on vanad inimesed on päikeseloojangu rajal üksildased, kui 1910. aastal olin minu ordineerimisel abielus jutlustamisega, kuni surm meid lahutab, miks ma ei võiks oma 85. eluaastal kuulutustööd jätkata? & rdquo

Dr Lee lisas muide mõningast tugevdavat statistikat, mis peaks õnnistama ja julgustama teid kõiki, kes suruvad 90 või 80. Seda ta ütles. & ldquo Newman Darlan, heakskiidetud teadlane, analüüsis 400 ajaloo tähtsaima tegelase elu ja saavutusi. Analüüs näitas, et ligi 80 maailma suurimatest tegelastest lõpetasid aktiivse elu vahemikus 58–80. Kakskümmend viis protsenti jätkasid pärast 70, kakskümmend kaks ja pool protsenti üle 80 ja kuus protsenti üle 90. Mõelge, mida mehed on teinud üle 80.

& ldquoKui 83, sai Gladstone neljandat korda Suurbritannia peaministriks. 89 -aastane Michelangelo täitis oma viimase kohtuotsuse, mis on võib -olla kõige kuulsam üksikpilt maailmas. John Wesley jutlustas 88 -aastaselt peaaegu järeleandmatu kõneosavusega, lõpetades selle tähelepanuväärse vanuse, oma aja tähelepanuväärseima karjääri, olles läbinud veerand miljonit miili ajastul, mis ei teadnud elektrit ega auru, ning oli kellegi hinnangul toimetanud 4000 jutlust ning kirjalikke ja raamatute köiteid.

& ldquoEdison leiutas 90 -aastaselt. 90 -aastast Wrightit peeti loominguliseks arhitektiks. Shaw kirjutas näidendeid 90 -aastaselt. Vanaema Moses maalis 80 -aastaselt. JC Penny, suur kristlane, töötas pingeliselt oma 95 -aastase laua taga. & Rdquo

Ja me ütleme: & ldquoOh, mina & rsquom 55. Ma pean välja saama. & Rdquo Ja me kaotame vanuse rikkuse, vanuse rikkuse. Daniel surus 90 ja ta oli Jumala ja rsquose mees. Ja Jumal pani ta sinna, kuhu ta tahtis, ja Medo-Pärsia poliitikal oli sellele vastupanuks vähe teha.

Teine sõna - esimene on edutamine, teine ​​süžee, salmid 4–9. Alati, kui Issand tõstab inimese esilepaistvale kohale, satub ta teatud raskustesse. Seal on alati hind. Seal ei ole ülendusi ja ei ole edu, ja seal ei ole silmapaistvust, mille eest ei maksta teatud orjuse eest. Mees, kellel õnnestub, on mees, kes töötab, mees, kes orjab, kes teeb tööd. Ta on aheldatud.

Kui ta on muusik, kinnitatakse ta klaveri külge. Kui ta on kunstnik, kinnitatakse ta oma lõuendile. Kui ta on jutlustaja, on ta kinnitatud oma raamatute ja palvete külge. Kui ta on autor, on see tema käsikiri. Kui ta on luuletaja, on see tema lüürika. Kui ta on arst, siis on see tema patsiendid ja tema raamatud. Kui ta on teoloog, on see tema uurimus. Igaüks ja kõik, kes paistavad silma, on vang. Ja nii, seal on hind, mida maksta. Ta teenib oma ülesandel. Ta valab sinna oma elu.

Kuid Jumala õnnistamise olukorras olemise eest tuleb maksta veel üks hind. Ja see on asjaolu, et alati, kui sellisesse olukorda satute, leiate end kiusatuna ja jahtituna ning sellele järgneb kadedus. See on nii, nagu see on. Me leiame selle Filiplastele 1. peatükist, ära tee meie, kus Paulus oli vang, ja mõned lisasid tema võlakirjadele häda, öeldes tema teenistuse kohta kurja. Nad tahtsid panna teda tundma halvemini kui ta oli vang. Nad kuulutasid vaieldavalt Kristust negatiivse teenistusena Pauluse vastu.

See on hämmastav, kuidas kui Jumal kedagi üles tõstab, põlevad teiste inimeste südamed vihast, armukadedusest ja kibestumusest, isegi kui see inimene pole neile haiget teinud ega mingit kahju teinud.Kuidas saab keegi Danielit vihata? Kuidas saab keegi sellist meest põlata? Ma küsin teilt karmima küsimuse. Kuidas saaks keegi Jeesuse Kristuse risti lüüa? Aga nad tegid seda.

Londonis oli kaasaegne koos noore Charles Spurgeoniga vanem jutlustaja, kes oli linnas olnud juba ühe põlvkonna. Ta veetis aastaid oma teenistuses ustavalt tööd tehes. Ja koos sellega tuli Charles Haddon Spurgeon, see tuline, võidukas, noor, dünaamiline isend, kes saabus Londonisse umbes 20 -aastaselt. Ja pigem kohe - ma mõtlen, isegi mitte aasta või kahe või kolme pärast, vaid kohe sündmuskohale jõudes -, oli tal selline mõju, et inimesed tulid lihtsalt üle, kuulates Spurgeoni jutlust. Ta oli nagu täht, mis ilmus taevasse, lihtsalt vilkus.

Ja vanem minister ütles, et kui rahvamassid hakkasid noormehe ümber kogunema, hakkas kadedus ja armukadedus mu südamesse tungima ning see sõi mind üles, see sõi mind üles. Seal ta oli, kuulus jutlustaja Londonis, kuid rahvamassid kuulasid Spurgeoni. Ja vanem pastor ütles, et ta langes põlvili ja hüüdis Jumala ees ning rääkis sellest Issandale. Ja siis ta ütles, et Issand hakkas oma südamesse kiitma ja eestpalvet tegema ning paluma noormeest Spurgeoni. Ta ütles: tsitaat, & ldquo Pärast seda, kui ma palvetasin ja selle Jumalale viisin, saabus päev, kui iga võidu korral võitis Spurgeon, mul oli tunne, nagu oleksin selle ise teinud. & Rdquo Jumal andis talle võidu.

Kuid see ei juhtu alati. Vaadakem & rsquos sellele vastupidist, kui vaatame 4. salmi. temal. & rdquo Danielil polnud Watergate'i. Tal ei olnud luukeresid kapis. Sellele mehele ei saanud kuidagi süüdistust esitada.

Nüüd, kui mees on 90 -aastane ja ta paneb kõik enda ümber olevad poliitilise ameti inimesed kaevama, et midagi leida ja nad jõuavad nulli, on see auväärne mees. Suur terviklikkus, suur ausus, suur puhtus, suur aadel. Nad ei leidnud süüd, shechath, mis tähendab & ldquoto korrumpeerunud. & Rdquo Seal & rsquos pole korruptsiooni, pole viga, shalu, mis tähendab & ldquoto hooletussejätmist. & Rdquo Teisisõnu, korruptsioon on toimepanemise patt ja viga on tegematajätmise patt. Nad ei suutnud leida midagi, mida ta oleks teinud, mida ta poleks pidanud tegema, ja kõike, mida ta ei oleks teinud, mida ta oleks pidanud tegema. Milline vooruslik mees. Nad ei suutnud midagi leida.

Salm 5. & ldquoSiis ütlesid need mehed: Me ei leia selle Taanieli vastu ühtegi võimalust, välja arvatud juhul, kui leiame, et see on tema vastu tema Jumala seaduse kohta. & Rdquo Nüüd, inimesed, ma soovin, et meil oleks aega selle salmi kohta lihtsalt jutlustada. Kui nad suudavad teie vastu midagi leida, välja arvatud asjaolu, et olete oma Jumalale täielikult välja müüdud, täidate te Uue Testamendi põhimõtet kannatada õigluse pärast. Ainus, mida nad ütlesid, et me teda kunagi üles võtame, on see, et ta on täielikult pühendunud oma Jumalale. Milline kiitus. Nad ei suutnud leida midagi muud. Kui midagi oleks olnud, oleksid nad selle leidnud ja nad ei saaks & rsquot.

Salm 6. & ldquoSiis kogunesid need presidendid ja vürstid kuninga juurde ja ütlesid talle: 'Kuningas Dareios, ela igavesti. & Rdquo Tüüpilised mugavused. Iga kord, kui te sinna sisenete, peate seda ütlema. Daniel isegi ütleb, et lõvide ja rsquo koopas. See & rsquos surub natuke mõtet, aga igatahes, salm 7. sigapesu. Neid oli rühm, kes tegi süžee. Mitte kõik ei nõustunud, vaid panid kõik need isikud lihtsalt hirmutades kokku ja nad kõik pidasid nõu, ütlesid & ldquo - kehtestada kuninglik põhikiri ja teha kindel otsus, et igaüks, kes palub mõne jumala või inimese avaldust kolmekümneks päevaks, välja arvatud sinust, heidetakse kuningas, lõvide urgu. & rdquo

Kas olete ühe päeva kuningannast kuulnud? See on kuningas 30 päeva. Me tahame, et sa oleksid Jumal kolmkümmend päeva. Nüüd, kui teid võidakse Jumalaks valida, on teil halb teoloogia. Ja kui te 30 päeva ainult Jumalat uurite, on see veelgi hullem teoloogia. Siin nad tulevad, & ldquoMe oleme konsulteerinud kõigi kuberneride, vürstide, presidentide, nõunike ja kaptenitega ning kõik on kokku leppinud, et me peaksime seaduse koostama. Sa oled nii imeline, oled väärt 30 päeva Jumalaks olemist. Ja me lihtsalt läheme - anname teile selle privileegi. Ja me tahame siinkohal kehtestada reegli, et igaüks, kes palub 30 päeva jooksul palvet ükskõik milliselt jumalalt või inimeselt, kui see pole teiega, heidetakse lõvide urgu. & Rdquo

Siin on huvitav, et kui vaatate tagasi salmile 6, on seal & rsquos tegusõna ja & ldquoassembled. & Rdquo It & rsquos on väga huvitav verb aramea keeles. See tähendab, et nad tulid kiirustades ja tormiliselt. Ma mõtlen, nad olid omamoodi tormiline seltskond. Nad segasid ja jahvatasid, kui nad sisse tulid. Väga tugev tegusõna ja see viitab suurele rühmale neist, kes olid selle loo maha võtnud. Kuid mitte kõik ei nõustunud, sest Daniel oli juht ja ta ei nõustunud. Ma olen kindel, et ta ei pidanud isegi nõu.

Niisiis, nad kõik tulevad sisse ja tõmbavad oma vale maha. Kui nad ütlesid, & ldquoall presidendid, & rdquo, et & rsquos ei ole tõsi. Oli üks neist, kes ei nõustunud ja kes isegi ei teadnud. Tahame teha põhikirja ja kindla dekreedi. Ja muide, selle kahekordne kasutamine, kuninglik põhikiri ja kindel määrus, näitab teile, kui siduvad ja tugevad nad seda tahtsid, et keegi peale teie ei saa 30 päeva jooksul kedagi peale teie kummardada ega avaldust esitada.

Muide, neil päevil oli nende religioon muidugi rajanud jumalused, mis olid nagu mehed. Nende jumalused olid sama ekslikud kui mehed. Teisisõnu, nad tegid oma jumalakuju oma näo järgi. Ja nii olid nende jumalad ekslikud. Ja nii on väita, et inimene võiks olla meie jaoks Jumal, absoluutselt naeruväärne, sest Jumal on püha, õige ja täiuslik ning tal pole inimkonna puudusi.

Kuid nende jaoks ei olnud see probleem. Tegelikult, kui me uurime ajalugu hoolikalt, leiame, et egiptlased uskusid, et vaaraod on jumalad, ja roomlased uskusid, et keisrid on jumalad. Ptolemaiose usuti olevat jumalad. On viiteid sellele, et seleukiidid nõudsid jumaluse rolli. Isegi Heroodes, mida te mäletate Apostlite tegude 12. peatükis, asus jumalate asemele. Nii et polnud haruldane, kui monarhid seda tegid.

Noh, Darius oli meelitatud. Ma mõtlen, et kui kogu keha tuleb poliitiliselt sisse ja tahad seda sinu heaks teha, poiss, siis on sellele raske vastu seista. Ja nii ta ei mõelnudki. Ta oli kogu tehingu emotsioonidest üle ujutatud. Salm 8. & ldquo Nüüd, kuningas, kehtesta käskkiri ja allkirjasta kiri, et seda ei muudetaks vastavalt meedlaste ja pärslaste seadustele, mis seda ei muuda. & Rdquo

Nüüd ei tea me meedlaste ja pärslaste seadustest palju, välja arvatud juhul, kui teame, et kui olete seaduse koostanud, ei saa te seda rikkuda. See oli nende süsteemi sisse ehitatud. Ja enamik uuringuid näitab, et põhjus, miks nad seda tegid, oli veidrate seaduste ärahoidmine, et kui seadus oli tehtud, oli see siduv. Ja nii olid nad nende seaduste suhtes üsna ettevaatlikud.

Aga kui need kutid tulid ja lõid seda kuningat tema haavatavuse, ego peale, vastas ta. Salm 9. & ldquoTa kirjutas kirjutisele ja dekreedile alla. & Rdquo Nüüd oli seadus. Te esitate avalduse ükskõik millisele jumalale peale selle jumala ja lähete lõvide ja rsquo koopasse.

Niisiis, me näeme edutamist ja süžeed. Seal & rsquos kolmas sõna, sihikindlus, salm 10, visadus. Nüüd jõudis see sõna Danielile tagasi ja ma tahan, et te teaksite, mida ta tegi. Nüüd, kui Taaniel teadis, et kiri on allkirjastatud, läks ta oma majja ja tema aknad olid avatud kambris Jeruusalemma poole, põlvitas kolm korda päevas põlvili ja palvetas ning tänas oma Jumala ees, nagu ta seda tegi varem. . & rdquo Mulle meeldib see.

& ldquoSiis need mehed kogunesid ja leidsid, et Taaniel palvetab ja palub oma Jumala ees. & rdquo Tead, ma näen siin visadust. Nad tegid seaduse ja Daniel läks tagasi oma tuppa ja tegi seda, mida ta iga päev tegi. Taaveti algselt väljakujunenud muster ilmselgelt psalmis 55: & ldquoHommikul, keskpäeval ja öösel, langes põlvili palvetama. & Rdquo Ja muidugi oli neil päevil väga sageli maja ülaosas veidi ülaosa. tuba.

Me näeme neid isegi Uue Testamendi ajal. Taganemiskoht ja neil polnud klaasaknaid. See, mida nad tegid, pani akendele võretööd ja nad lasid neil lahti olla ja Babüloonia piirkonna soojust, mis on väga kuum koht, ja tuul võib neid läbi puhuda ja jahutada.

Ja nii ta läheks sinna üles ja läbi võretöö oleks ta nähtav ja näeks Jeruusalemma poole, sest see & rsquos, kus oli tema südame igatsus, Jumala rahvas ja Jumala linn, mis sümboliseeris talle Jumalat. Ja ta palvetas kahtlemata Jeruusalemma rahu, linna taastamise ja kõige muu eest, mis tema südames oli, patu ülestunnistuse ja kõige muu eest, ja ta tegi seda täpselt nii, nagu ta seda alati tegi. Visadust.

Teisisõnu, mehed võivad oma seadusi teha, kuid kui seadused ristuvad ja rikuvad Jumala kehtestatud reegleid, ei muretse me nende seaduste pärast. Ja me jõuame selle punktini Apostlite tegudes, ära tee seda, kus Peetrus ütleb, et peaksime kuuletuma pigem Jumalale kui inimestele.

Nüüd ütlete, & ldquo Noh, kas Daniel & rsquot poleks võinud olla pisut diskreetne? Kas ta ei saaks lihtsalt akna sulgeda ja samamoodi palvetada? & Rdquo Jah. Kas ta võiks seda 30 päeva jahutada ja rääkida Issandaga püsti ja ringi jalutada ning see poleks olnud nii nähtav? & rdquo Jah. Kuid igasugust kompromissi oleks loetud iseteenindavaks ja see ei olnud tema tegelaskujus.

Kui nad põletasid näiteks Polükarpot Smyrna tuleriidal aastal 155 eKr, oli ta olnud kristlane 86 aastat. Enne tule süütamist kutsusid nad Polükarpi appi ja ütlesid: „Eita Issandat ja päästa su elu. & Rdquo Vaiksel kindlusel ja kindla häälega ütles ta seda. & ldquo Kaheksakümmend kuus aastat olen ma Teda teeninud. Ta ei teinud mulle kunagi halba. Miks peaksin ma ta praegu maha jätma? & Rdquo Ja see Johannese jünger Polükarp, kiidusõnad huultel ja vaikne pühendumine Issandale, vaatas alla leekidesse ja võttis need vastu nagu Jumal ja rsquos.

Mõtlen Simon Peterile. Simon Peter istus vanglas. Järgmisel päeval pidi ta hukkama ning ingel tuli teda päästma ja pidi ta üles äratama, sest ta magas sügavalt. Hämmastav. Talle meeldib see laul, & ldquoTa ei maga kunagi, Ta ei maga kunagi. & Rdquo Mäletan meest, kes oli laeva põhjas ja ta oli kartlik ning lõpuks luges ta seda ja vaatas Issanda poole ning ütles: & ldquoAga nii kaua kui sina ja ärkvel, pole mõtet, et me mõlemad magama jääme. Ma arvan, et ma saan rsquoll natuke. & Rdquo

Ja nii, visadust. Milline tõeliselt vooruslik ja jumalakartlik mees. Ja siis veel & rsquos veel üks võtmesõna, mis viib meid tekstist läbi ja mis & rsquos sõna süüdistus, salm 12. Ja nüüd süžee pakseneb. Siis tulid nad lähedale ja rääkisid kuninga ees kuninga dekreedist. & rdquo Nad olid Taanieli välja luuranud. Nad nägid, mida ta tegi.

Olen kindel, et nad läksid hommikul ja nägid seda tehingut kohe, võib -olla nägid seda keskpäeval. See ja rsquos on tõenäoliselt tõenäolisem. Nad tulid sisse ja panid dekreedi hommikul tööle. Nad läksid sinna keskpäeval Daniel & rsquose kohta vaatama, kuidas ta seda teeb. Nad nägid seda ainukest korda ja jooksid tagasi kuninga juurde.

Ja nad rääkisid dekreedi kohta. Kas sa pole alla kirjutanud määrusele, et iga mees, kes kolmekümne päeva jooksul palub palvet ükskõik milliselt jumalalt või inimeselt, välja arvatud sinult, kuningas, heidetakse lõvide urgu? & rdquo Nüüd panevad nad ahvi kuningale tagasi . & ldquo Kuningas vastas ja ütles: See on tõsi vastavalt meedlaste ja pärslaste seadustele, mis ei muuda midagi. & rdquo

See on õige. & ldquoSiis nad vastasid ja ütlesid kuninga ees: 'Taaniel, kes on Juuda vangistuse lastest - & rdquo, ja nad viskavad selle igavesti Taanielile. See välismaalane. See vang. See vang. Isegi mitte õigest varust & ldquo - Ta ei armasta sind, kuningas - & rdquo Kas see oli tõsi? See ei olnud tõsi, eks? Taaniel oli ustav ja ustav teenija, kuni see ei pannud teda kunagi oma põhimõtteid rikkuma. Ta pidas kuningat nii, nagu kuningat tuleks käsitleda, nagu meie Issand ütles: Ta uuris Caesarile, mis oli Caesar ja rsquos. & rdquo

Nüüd ma tean, et nad ei rippunud terve päeva ringi, et seda kõike kolm korda näha. Nad lihtsalt nägid ühte ja see oli eeldus, mida ta tegi, ja see oli õige eeldus. Ja nii seisavad nad kuningaga silmitsi. Ta alustas kuu aega kuningana, kuu aega jumalana ja lõpetas lolliks ühe päevaga. Milline loll. Mis loll tegu, mõtlematu. Ja teate, kelle peale ta vihastas? Ta on tark mees ise. Ta oli enda peale vihane.

Salm 14. & ldquoSiis oli kuningas neid sõnu kuuldes väga rahul. & Rdquo Tead, vähemalt oli kutil ausus süüdistada, kuhu see kuulus. See oli tema enda ego, mis teda lõksus. Võluvused on alati olemas, kuid me ei lange neile, kui meie enda ego ei sekku. Ja see meeldib mulle. Ta pani südame südamele Taanielile, et ta teda päästaks, ja ta nägi vaeva kuni päikeseloojanguni, et teda päästa. & rdquo

Oletame, et asi allkirjastati hommikul. Nad tunglesid, et näha, mida Daniel keskpäeval teeb. Daniel oli seal palvetamas. Nad jooksid tagasi ja rääkisid kuningale ning nüüd oli tal kõik pärast keskpäeva, sest hukkamine pidi nende kombe kohaselt tulema enne õhtut. Ja nii, tal oli kogu pärastlõuna. Ja ta ammendas kõik seaduslikud võimalused. Ta läks igale poole. See & rsquos tähendus salm 14. & ldquo Ta pani oma südame Taanielile, et ta teda päästaks: ja ta nägi vaeva kuni päikeseloojanguni. & Rdquo

Nüüd ma ei tea, mida ta tegi, aga võib-olla püüdis ta leida seaduses lünka või äkki püüdis leida midagi varasemast Meedia-Pärsia seadusest, mis võiks selle asja tühistada. Kuid tehniliselt polnud väljapääsu. Ja teate, mis mulle selles meeldib? Daniel ei ütle kunagi sõnagi. Daniel ei võta kunagi oma asja. Daniel ei kaitse end kunagi. Nagu Kristus, on ta oma pügajate ees tumm ega ava oma suud.

Näete, tal oli kõigi nende aastate jooksul nii suur usaldus Jumala vastu, et ta lihtsalt pühenduks Jumalale. Kaitset polnud, eks? Ei olnud - mida ta oskas öelda, välja arvatud - & ldquoSee & rsquos oli õige. Ma palvetasin ja ma jätkasin palvetamist. & Rdquo Ei olnud midagi öelda.

Niisiis, edutamine, süžee, visadus, süüdistus. Ja teine ​​märksõna tuleb salmis 16 ja see & rsquos sõna & ldquenalty. & Rdquo Salm 15 ütleb: & ldquo Siis need mehed kogunesid kuninga juurde ja ütlesid kuningale: Tea, kuningas, et meedlaste ja pärslaste seadus on, Et kuninga kehtestatud määrust ega seadust ei muudetaks. & Rdquo Sa oled sellega kinni. Siis kuningas käskis ja nad tõid Taanieli ja viskasid ta lõvide urgu. & rdquo

Nüüd on need tõelised lõvid, inimesed, tõelised lõvid. Lõvid, kes olid sihilikult näljas, et neid timukateks kasutada. Ja ma ei tea, kui palju neid seal oli, kuid neid polnud ainult paar. Ma nägin pilte, kus oli kaks või kolm lõvi. Ei, ma ei tea, kui palju, kuid lõvisid pidi olema kohutavalt palju, sest kui jõuate peatüki lõppu ja kõik hakkab süžee koostanud inimeste pähe kukkuma, viskavad nad kõik seal, ja nad viskavad kõik oma perekonnad kokku ning nad söövad ära enne, kui maapinnale löövad. Seal on palju lõvisid.

Üks kommentaator ütles: & ndquo Noh, neid oli vaid mõni üksik ja Daniel leidis nurga ja peitis end. & Rdquo Ei, ei, ei. See oli suur koht, eks? & ldquoJa ta leidis nurga ja peitis end kõrre sisse või mis iganes. & rdquo Ei. Palju lõvisid. Ja nad olid lõvid, nagu te arvate lõvidest.

Ja nii toodi & ldquoKivi ja pandi see koopa suudmele. & Rdquo See & rsquos suure tõenäosusega koobas mäe küljel ja alumises kohas, kus oli sissepääs, oleks neil kivi selle katmiseks. Ja siis mäe otsas oli auk, mille kohal oli rest. Põhjus, miks me usume, et see on sõna & ldquoden & rdquo, on sõna otseses mõttes aramea keeles sõna g & ocircb, mis on seotud heebrea sõnaga g & ucircwb, mis tähendab & ldquopit. & Rdquo Ja nii, see oli auk. See & rsquos põhimõtteliselt idee. G & ucircwb heebrea keeles tähendab & ldquoto dig. & Rdquo

Nii et siin on teil mingi maa -alune süvend, millel on külgmine sissepääs, kus nad saaksid selle loomuliku koopa sissepääsu kaudu lõvid sisse ja välja tuua või teha kõik, mida nad peavad nende toitmiseks tegema, ja siis see ülemine sissepääs kogu tehingut võis vaadelda nii, nagu hukati inimesed, kes hukati.

Ja muide, arheoloogia osas on tehtud mõni huvitav uurimus. Nad avastasid mõned neist lõvidest ja rsquo süvenditest, mida monarhid kasutasid hukkamispaigana. Keil, väga kuulus Vana Testamendi kommentaator, kirjeldab ühte. See ütleb: & ldquoSee koosnes suurest neljakandilisest koopast maa all, mille keskel oli vahesein, mis on varustatud uksega, mille hoidja saab ülalt avada ja sulgeda.

& ldquo Toitu sisse visates ahvatleb ta lõvisid ühest kambrist teise ja pärast ukse sulgemist sisenevad nad vaba ruumi puhastamiseks. Koobas on ülalpool avatud, selle suud on ümbritsetud pooleteise õue müüriga, mille kohal võib alla vaadata koopasse.

Nüüd märkate, et see ütleb salmis 16, ja ldquoKuningas rääkis ja ütles Taanielile: Sinu Jumal, keda sa pidevalt teenid, ta teeb - ja mida? & ldquo - anna sind kätte. & rdquo Kust ta nüüd selle idee sai? Kuula, sa tead piisavalt Danieli kohta, kui sa oleksid selles uuringus meiega koos olnud, et teada, et kui Daniel oleks juba aasta ja vähemalt kahe aasta pärast ringi käinud, siis oleks Darius kuulnud sõnumit Jumala sõnumi järel sõnumi järel .Ja te teate ka, et ajalugu, mida Taaniel oli varem näinud Jumalat tegemas, oleks talle teada ja et & rsquos võib -olla üks põhjusi, miks ta ta sinna määras.

Mulle tundus ilmne, et Daniel oleks see, kes avalikustab selle, mida ta uskus. Ta oli juba imedega seotud. Ta oli juba osalenud nõuannete andmisel juutide kojulaskmise kohta. Ja nii olen kindel, et sõnum oli väga selge Danieli ja rsquose Jumala väe kohta, kes ta oli päästnud. Ma olen kindel, et see mees teadis hästi Asarja, Mishaeli ja teise ma suudan mõelda tema teist heebreakeelset nime - Shadrach, Meshach ja Abednego Babüloonia keeles, kuid nad olid vabastatud tulisest ahjust. Ja nii ta teadis, et see Jumal suudab seda teha, ja see on suurepärane, sest see näitab, et Daniel & rsquos evangelistlikul jõupingutusel on mingi tulemus.

Niisiis toodi & ldquothe kivi, see pitseeriti kuninga allkirjaga ja tema isandate silt - ja kumbki ei suutnud seda pitserit murda & ldquo - eesmärki ei pruugita Taanieli osas muuta. & Rdquo

Nüüd viib see kõik teise märksõnani, säilitamine. Salm 18. & ldquoSiis läks kuningas oma paleesse. & Rdquo Tead, Püha Vaim on asjades nii peen. Sa arvad, et tahad minna otse lõvide juurde ja eks? Ma mõtlen, et kui ma näiteks filmi vaatasin ja film jõudis haripunkti, kus nad viisid Danieli ja viskasid ta lõvide ja rsquo denni ning siis lõikasid nad kuninga ja rsquose palee poole, siis ma lähen ja ldquoOh, teate? Ma ei taha näha kuninga ja rsquose paleed. Viige mind tagasi lõvide ja rsquo denni juurde. Ma tahan näha, mis & rsquos toimub lõvid & rsquo den. & Rdquo Lõika palee. Ei ütle kunagi midagi lõvide ja rsquo den'i kohta, mitte midagi.

& ldquoJa kuningas pidas ööpaastu. & rdquo Keda see huvitab, eks? Mis juhtus lõvides ja rsquo koopas? & ldquo Tegelikult on aramea sõna & ldquodiversions. & Rdquo See võib olla muusika, naised, tantsijad, mida iganes nad kuninga ümbersuunamiseks kasutasid. Kuid ta ei tahtnud seda: ei muusikat, tantsijaid, toitu ega midagi. & ldquoTa uni läks temalt maha. & rdquo Ja ta lihtsalt kõndis ringi.

Ja ta tõusis väga vara ja läks kiirustades. & rdquo Muide, varahommikune avastus & rdquo tähendab sõna otseses mõttes & ldquoat koidiku heledust. Ja ta läks kiirustades - & rdquo ja enamik kommentaatoreid tunneb, et ta oli ilmselt umbes 62 või 63 -aastane, nii et ta oli oma vanuse pärast tunglev. Tormas lõvikoopasse, koidiku eel, et näha, mis & rsquos toimub. Nüüd näitab see, et tal oli teatud usk Taanieli Jumalasse.

Salm 20. & ldquoJa kui ta koopasse tuli, nuttis ta kahetsusväärse häälega - ja rdquo kurva kurvastava häälega, ahastuse häälega, ärevuse häälega ja ldquo - ja ta hüüdis Taanieli poole - ja teate, lootes parimat , kuid võib -olla uskudes halvimat. Daniel, oo Daniel, elava Jumala sulane. & rdquo

Mis sa arvad, kust ta seda nüüd õppis? Kust sa arvad, kust ta selle avalduse õppis, & ldquoServant of the God God & rdquo? Ma ütlen teile, kust ta selle Danielilt õppis. Daniel oli andnud talle palju õppetunde. & ldquo, elava Jumala sulane, kas teie Jumal, keda te teenite, suudab teid pidevalt lõvidest vabastada? & rdquo Ausalt öeldes on selle küsimusega veidi hilja? Kas Ta on? Nüüd oleme asja tuumal, kas pole? Kas Jumal oli võimeline?

Noh, salm 21. & ldquo Siis ütles Taaniel kuningale, oo, kuningas, ela igavesti. igavesti. & rdquo Siis salm 22, & ldquoMinu Jumal saatis oma ingli ja sulges lõvide suud. teda tükkideks.

Jumal saatis ingli. Inglid on nüüd võimsad. Üks ingel hoolitses 185 000 assüürlase eest ja tappis nad kõik ise. Nii et ühest inglist piisaks. & ldquoMinu Jumal saatis oma ingli ja ta sulges lõvide ja rsquo suud, ja nad pole mulle haiget teinud, sest enne teda leiti minus süütust. & rdquo See ja rsquos pole uhked. See on õige. Ja kui see on tõsi, siis see ei ole uhkus, kas näete? Ja ka, kuningas, enne sind ei teinud ma haiget. & rdquo Lihtsalt, et rekord selgeks saada.

Kas pole huvitav, kas ta kaitseb end alles pärast seda, kui on andnud Jumalale võimaluse teda proovile panna? Ta paneb oma elu Jumala ja rsquose kätte lõvide ja rsquo koopasse. See on nii, nagu ta ütleks: "Jumal, ma ei saa aru, miks ma selle lõvi juurde lähen, aga võib -olla on sul põhjust." Võib -olla sa tead minu elus midagi, mis pole õige ja see on osa sellest. & Rdquo Ja alles pärast seda, kui Jumal ta päästis, võis ta öelda, et & ldquoMa ei ole midagi teinud. I & rsquom süütu. & Rdquo Kuidas sa tead, et oled & rsquore süütu? Sest Jumalal oli suurepärane võimalus mind karistada ja ta ei teinud seda. Ta ootab, et Jumal seda hindaks.

Noh, salmis 23 öeldakse: & ldquoSiis oli kuningas tema üle ülimalt rõõmus ja ta käskis neil Danieli kaevust välja viia. -aastane mees haaras köitest kinni ja tuli üles. & ldquoTa võeti urust välja ja temalt ei leitud mingit haiget, sest ta uskus oma jumalasse. & rdquo

Daniel & rsquos kirjutavad kuuendat peatükki ja Daniel ütleb, et see oli kinnituseks tema suurest usust Jumalasse. Ta uskus, et Jumal austab tema usku. Kas soovite nüüd midagi teada? See ei juhtu alati nii, eks? Ka Jesaja uskus Jumalat, kuid ta sai pooleks saetud. Ka Paulus uskus Jumalat ja pani pea klotsile ning kirvepea sähvatas päikese käes ja lõi selle kehast ära. Peetrus uskus Jumalasse ja ta löödi tagurpidi risti.

Jumalasse uskumine ei tähenda, et lõvid ei sööks sind. Kogu Jumala ajaloo jooksul on olnud märtreid, kes tegelevad inimestega, kes on Jumalat uskunud ja nad surid. Küsimus on selles, et võtame vastu Jumala tahte. Kui elada, siis elada. Kui see sureb, siis see sureb. Kuid mõlemal juhul ei saanud me kunagi lüüa.

Tegelikult, kui Taanieli oleksid lõvid söönud, oleks ta olnud Jumala juuresolekul, eks? Mis oleks olnud parem, kui vaadata Dareiosele ja öelda: "LdquoO kuningas, ela igavesti. & Rdquo Ta ei saanud kaotada. Me ei kaota kunagi. Kui ta oleks tükkideks rebitud, oleks too ingel viinud ta Aabrahami ja rsquose rinnale Issanda ette.

Nüüd järgneb sellele kõigele veel üks märksõna, sõna & ldquununishment. & Rdquo Salm 24. & ldquoJa kuningas käskis ja nad tõid mehed, kes olid Danieli süüdistanud, tema ja ldquo - ja nad viskasid nad lõvide urgu, nemad, nende lapsed, nende naised ja lõvid valdasid neid ning murdsid kõik nende luud tükkideks, enne kui nad koopa põhja tulid. & rdquo Hämmastav. Lõvisid pidi olema tohutult palju.

Ja inimesed ütlevad: & quot; Noh, tead, Daniel ei söönud, sest lõvid ei olnud näljased. & Rdquo Nad olid näljased. Nad olid piisavalt näljased, et seda tohutut inimrühma süüa. Mõned on isegi soovitanud, et Daniel ei saanud süüa, sest lõvid olid vanad. Ja nad olid nagu Clarence, tead, ristisilmne lõvi. See on hämmastav, mida liberaalsed kommentaatorid püüavad Piibliga teha.

Kuid selle teksti mõte on näidata teile, et nad ei olnud vanad ja hambutud. Neid ei täidetud. Nad olid näljased. Ja nad olid nii raevukad, et purustasid need inimesed enne, kui nad kunagi maad tabasid. Jumal tegi ime. Kohutav stseen, pilt Jumala kättemaksust ja kättemaksust.

Muide, see on väga huvitav pilguheit paganlikest seadustest. Meedlaste ja pärslaste seadus ütles: "Ühe süü pärast peavad kõik tema sugulased hukkuma." See oli meedlaste ja pärslaste seadus. Ja nii nad tegid.

Näeme edutamist, süžeed, visadust, süüdistust, karistust, säilitamist, karistamist. Veel kaks märksõna, kuulutus. Salm 25 maa - & rdquo vähemalt maa sellisena, nagu tema seda tajus & ldquo - rahu olgu teile mitmekordne. Ma teen käsu, et minu kuningriigi igas võimuvärinas inimesed värisevad ja kardavad Taanieli Jumala ees. & Rdquo Kas pole nii suur?

Üks mees ja ta mõjutab sõna otseses mõttes kogu impeeriumi. Nüüd on kogu Meedia-Pärsia impeerium langenud dekreedi alla värisema ja kartma Taanieli Jumala ees. See ei võta palju inimesi. See võtab lihtsalt õiget sorti. & ldquoSest ta on elav Jumal ja igavene ning tema kuningriik on see, mis ei hävine ja tema võim on lõpuni. & rdquo Ta kõlab nagu psalmikunstnik ja ta on paganlik kuningas.

Poiss, Jumal on selles raamatus veenvaid demonstratsioone esitanud, kas pole? Rahvused tulevad ja lähevad ning olgu need siis Babüloonia või Meedia-Pärsia, kui Jumal paneb oma mehed õigesse kohta, saab Tema sõnum läbi.

& ldquo Ta vabastab - & rdquo salm 27 & ldquo - ja päästab ning teeb märke ja imesid taevas ja maa peal, kes on päästnud Taanieli lõvide väest. & rdquo

Lubage mul esitada teile lihtne küsimus. Kes saab au peatükis? Daniel? Mitte Daniel. Mitte Daniel hetkekski. Daniel oli lihtsalt kohal, see ja kõik. Jumal sai au. Ma usun, et kui näete üht lõiku Taanieli raamatust, pole see Taanieli ülendamine, vaid see on Jumala majesteetlikkus, kes seisab maailma rahvaste vastu ja toetab tema suveräänsust.

Lõpuks jõukus. & ldquoSeega õitses see Taaniel Dareiose valitsemisajal, isegi Pärsia Küürose valitsemisajal. & rdquo Õitses. Nüüd tahan, et sa mind kuulaksid. Lõpetades tahan väga kiiresti, vaid mõne minutiga, kokku võtta, kuulake.

Mida me näeme seda peatükki vaadates Taanieli kohta? Kas mäletate, kui õppisime 1. ja 2. peatükki? Me võtsime noore mehena kõik Taanieli vooruslikkuse omadused, kataloogisime need ja uurisime neid ning nägime, mis teeb voorusliku, jumalakartliku mehe. Noh, siin me oleme, 20 - no ei, 60, 70 aastat hiljem. Mida me temas jälle näeme? Millised on iseloomu elemendid, mida saaksime endale tõlkida? Mis teeb mehe suutlikuks rahvust mõjutada? Mis paneb mehe või naise mõjuma nii kaugele kui impeerium? Mis on Danielis?

Lubage mul soovitada mõnda asja. Ma kavatsen need maha ajada, lihtsalt kuulake neid ja mõelge need läbi. Esiteks ületas see mees ajaloo. Ta oli suurepärane ja oli Jumalale kasulik, sest ületas ajaloo. Ta võttis jalad inimlike probleemide segadusest välja. Ta otsis Jumala riiki.

Teiseks elas ta algusest lõpuni järjepidevat elu. Ta oli nooruses vooruslik ja nii ka vanas eas vooruslik. Ja ma tõesti usun, et ei saa kuidagi mõõta inimliku mõõtmega nii paljude aastate voorusliku elu jõudu. Tragöödia seisneb selles, et enamik meist leiab, et nende voorused tulevad ja lähevad läbi nende aastate. Mitte Daniel.

Milliseid õppetunde me Jumala mehe kohta saame? Ta ületab ajaloo. Ta elab järjepidevat elu noorpõlvest vanaduspõlveni ja sellest on suurt kasu tema vanemas eas. Kolmandaks, ta täidab täielikult oma kutset. Teisisõnu, ta elab Jumala ja rsquose tahte absoluutses keskmes. Tema ainus soov on, et Jumal ja rsquos saaksid täidetud.

Neljandaks on tal õige suhtumine. Nad ütlesid tema kohta pidevalt, et tal on suurepärane vaim. Tal on suurepärane vaim.

Viiendaks, teda kadestatakse ja teda ümbritsev maailm vihkab, kuid see ei kimbuta teda kunagi.

Kuuendaks, ta mõistetakse hukka, aga kui ta mõistetakse hukka, mõistetakse ta hukka oma õigluse pärast, sest seal ei ole muid vigu. Ta on selline, nagu kiriku vanem olema peab - mis? - laitmatu.

Seitsmendaks on ta oma vooruse ja terviklikkuse poolest tuntud isegi vaenlaste poolt.

Kaheksandaks on ta ustav kodanik. Ta allub inimlikele seadustele, kuni need panevad ta Jumala seadusi rikkuma.

Üheksa, ta on valmis seisma silmitsi mis tahes tagajärgedega Jumala tahte raames ja jätma tulemuse Jumala hooleks.

Kümme teenib ta ustavalt, olenemata sellest, mis see talle isiklikult maksab.

Üksteist, ta ei kaitse end kunagi. Ta jätab selle Jumala hooleks.

Kaksteist, tugevdab ta teiste usku, andes neile lootust Jumalale. Kas sa ei näinud seda kuninga juures? Ma mõtlen, et kuningas isegi uskus Taanieli suure usu tõttu.

Kolmteist aastat on ta vabastatud kõigist kahjustustest ja teda hoitakse igaks otstarbeks Jumala tahte piires.

Neliteist, ta on Jumala ja rsquose hiilguse vahend. Ma soovin, et saaksime sellest lihtsalt jutlustada. Meie kui kristlased peame olema ennekõike Jumala ja rsquose au kandja.

Viieteistkümne eest maksab Jumal talle kätte. Talle saab kätte maksma Jumal. Tema vaenlastega tegeleb Jumal. Ta ei pea nendega ise tegelema.

Ja lõpuks, teda ülendavad nii teda ümbritsevad kui ka tema kohal olev.

Selles peatükis avalduvad põhimõtted, mis näitavad Jumala mehe vooruslikku elu. Loodan, et see on olnud teie jaoks otstarbekas, et Jumal rakendab seda teie südames nii nagu minu oma. Lase & rsquos palvetada.

Tänan teid, meie Issand, tohutu põnevuse eest, nähes teie väe avaldumist. Meil on tunne, et võiksime Danieli sirutada ja puudutada. Meile tundub, et võiksime sellesse auku vaadata ja neid lõvisid näha. See ja rsquos on meile nii erksad. Ja me teame, et sina ja sina otsid sama Jumalat, kes on sellest hetkest muutumatu, kes kohtub meiega meie suurima vajaduse hetkel. Te küsite Jumalat, kes tahab meid kasutada ajaloo mõõna ületamiseks. Te küsite Jumalat, kes on kutsunud meid elama elu, mida Taaniel elas tänapäeval, alates noorusest kuni vanaduspõlveni.

Jumal, võib juhtuda, et sa tõstad isegi selles koguduses ja kogu maailmas üles ausad, laitmatud ja vooruslikud mehed ja naised, kelle elu on täielikult sinu kätte antud, kes kannatavad, kuid ei tunne kibestumist, sest nad on pühendunud ustava looja hoidmine.

Issand, tee meist selline inimene. Tee minust selline inimene oma suure armu läbi. Vormige mind nii, et mu elu oleks järjepidev, et ma teaksin kasuliku vanaduse õnnistust, kui Jeesus peaks viivitama ja teie selle mulle annate. Ma palvetan sama kõigi nende lähedaste eest, kes on siia kogunenud Kristuse ja rsquose nimel. Aamen.


Ellujäämine lõvis ’s Den: Daniel ja Darius

Siis nad ütlesid kuningale: „Taaniel, kes on üks Juudast pagendatutest, ei pööra tähelepanu teile, teie Majesteet, või dekreedile, mille olete kirjalikult esitanud. Ta palvetab ikka kolm korda päevas. ” Kui kuningas seda kuulis, oli ta väga ahastuses ta oli otsustanud Danieli päästa ja tegi kõik, kuni päikeseloojanguni ta päästis. Siis läksid mehed rühmana kuningas Dareiose juurde ja ütlesid talle: "Pea meeles, teie Majesteet, et meedlaste ja pärslaste seaduse kohaselt ei saa kuninga küsimusi muuta ega määrust muuta." Nii andis kuningas käsu ja nad tõid Taanieli ning viskasid ta lõvide urgu. Kuningas ütles Taanielile: „Päästa sinu Jumal, keda sa pidevalt teenid sina! " (Taanieli 6: 13–16)

Lugu Daniel lõvikoopas (Taaniel 6: 13-16) on olnud pikka aega soositud lugu, mis intrigeerib mitte ainult laste, vaid ka täiskasvanute meeli. Lugu toimub Lähis -Idas, umbes 600 ja#8211 650 eKr, ajal, mil babüloonlased olid vallutanud Iisraeli, võttes vangi paljud Iisraeli paljutõotavad noormehed, nende hulgas oli mees nimega Daniel.

Iroonilisel kombel, kui kuningas Dareios otsustas, et Taaniel tuleb visata lõvikoopasse, ei olnud Daniel noor, vaid umbes 80 -aastane mees. Paljude vangistusaastate jooksul oli Taaniel saavutanud maine, et ta on väga töökas ja äärmiselt aus ning pühendunud ja sõnakuulelik oma Jumalale, Jahvele Jehoovale, Iisraeli Jumalale. Danielil õnnestus selles paganlikus kuningriigis üles tõusta, et saavutada administraatori ametikoht poliitiliste ridade seas, ja seepärast oli ta paljud valitsusametnikud tema peale vihaseks ajanud ning kadeduses asusid nad leidma viisi, kuidas ta ametist kõrvaldada. silmapaistva autoriteediga.

Määrus seisnes selles, et kui kedagi tabatakse kolmekümne päeva jooksul peale kuninga palvetamas mõne teise jumala või inimese ees, visatakse see inimene lõvi urgu.

Ütlematagi selge, et see on väga ohtlik koht igale inimesele ja ilmselt ootab “mitte nii head väljatulekut”! Ometi oli Taaniel püsiv ja jätkas oma ustavust oma Jumalale, Iisraeli Jumalale. Teades, kui palju kuningas Dareios Taanieli armastas ja soosis, arvasid õelad valitsusametnikud, et suudavad kuningat sundida tema enda määrust Taanieli vastu pidama, ja viisid Taanieli kuninga ette ning kuulutasid vale teo, mille toimepanemises Taaniel süüdi oli .

Kuigi kuningas Dareios tahtis Taanieli päästa ja üritada nii, nagu ta seda tegi, oli kuningas siiski päikeseloojangul sunnitud oma seadust täitma ja Taaniel määrati lõvi urgu, et saada kindel ja kindel surm. Nagu lugu räägib, teadis kuningas Darius lihtsalt seda, et Daniel ei ela lõvikoobast üle ja kuningas nägi vaeva, et süüa või magada. Kuid järgmisel hommikul sai kuningas rõõmuga teada, et Taaniel on veel elus, ja küsis Taanielt, kas tema Jumal kaitseb teda? Daniel vastas: Mu Jumal saatis oma ingli ja ta sulges lõvide suu. Nad pole mulle haiget teinud, sest mind leiti tema silmis süütuna. Ma pole ka kunagi enne sind midagi valesti teinud, kuningas. ” (Taaniel 6 : 22 NIV)

Nagu pühakiri selle loo kohta ütleb, oli kuningas Dareios ülirõõmus, kui sai teada, et Taaniel on lõvikoopast üle elanud, sest ta oli oma jumalat usaldanud (Taanieli 6:23) ja selle tulemusel käskis kuningas Dareios kadedad ametnikud, kes olid oma väited Taanieli vastu esitanud, vahistada ning koos nende naiste ja lastega kästi nad lõvikoopasse visata. Järgmisena andis kuningas Dareios välja teise käsu, mis käskis kõigil inimestel karta ja austada Taanieli Jumalat, Iisraeli Jumalat. Taaniel jätkas jõukat elu kuningas Dareiose ja tema järeltulija Pärsia kuningas Kürosuse ajal.

Huvitav on kuningas Dareiuse (558–485 eKr) kohta märkida, et kuigi ta leidis Taanieli poolehoiu ja imetles tema häid tegusid, Taanieli usinaid tööharjumusi ja ausust ning lojaalsust ja ustavust Jumalale, tunnistati kuningas Dareios suur kuningas ja impeeriumi rajaja, seaduste väljatöötamise ja paljude heategude saavutamise eest, nagu kanali valmimine Niiluse jõest Punase mereni, niisutusprojektid ja mündisüsteem, kuid ta oli tuntud ka kuningana. võib oma vaenlaste vastu väga vägivaldne olla.

See maailm pole kerge maailm, kus elada, ja see on täis paljusid inimesi, kes armastavad teisi ja teevad oma lojaalsuses neile palju head. Ometi on neid, kes ei ole armastavad ja lahked, ja muutuvad kadedaks nende peale, kes püüavad teha head, olla armastavad ja lahked ning nad hakkavad nendega konkureerima, üritavad neid isegi hätta ajada. valetage nende vastu ja mõnikord püüavad nad sellele heale inimesele kuidagi haiget teha. Lapsed pole siin maailmas väga kaua, enne kui nad avastavad, kui halb ja ohtlik see maailm võib olla, nagu täiskasvanud peavad selle maailmaga võitlema.

Seetõttu on lugu Danielist Lõvikoopas nii ahvatlev kõigile, eriti lastele ja isegi igas vanuses täiskasvanutele. Taaniel oli oma olukorrast täiesti teadlik ja teadis hästi, et ta oleks võinud sel ööl lõvikoopas surra, kuid Taaniel uskus oma Jumalat ja usaldas teda igal ajal kõikides oludes ja kuigi ta võib surra, oli ta siiski valmis Jumalat usaldama. Taaniel uskus, et Jumal tunneb teda, et ta peab oma sõna, et teda valvata ja kaitsta, ning et Jumal teadis, kus Taaniel kogu aeg asub, ja Jumal oli täielikult teadlik sellest, mida Taaniel teeb ja mis temaga juhtuma hakkab. Taaniel teadis, et tema kuulekus Jumalale on au sees isegi siis, kui ta kuulas kuningat, kes armastas Taanieli, kuid kelle seadused võisid tagada ka Taanieli tapmise. Jumal austas Taanieli sõnakuulelikkust kõigepealt talle, seejärel kuningale. Jumal hoolitses selle eest, et Taaniel elaks. Kuningas imetles Taanieli ustavust ja ustavust Jumalale nii väga, et tegi uue määruse, et Taanieli Jumalat austatakse ja austatakse.

Elu võib olla lõbus, täis palju rõõmsaid sündmusi ja see võib olla rahulik mitu korda, kuid samas on see täis väljakutseid, mis panevad inimesed pingutama ja on palju kurbi aegu, mida inimesed elus kogevad. Üsna sageli on lihtne tunda, et inimene kogeb või talub oma isiklikku lõvikoopat ja see ei lõpe kunagi. Lastel on elusituatsioone ja -olusid, mis põhjustavad ka nende tundeid. Oluline on õppida mitte keskenduma oma olukorrale ja sellele, kuidas see on või võib muutuda, vaid keskenduda Jumalale, nagu Taaniel, ja olla valmis uskuma, et Jumal on kõikvõimas, ta teab kõiki olukordi, mida kõik peab vastu ja ta teab täpselt, kus kõik on ja mis nendega kogu aeg toimub. Ole valmis uskuma täielikult Jumalasse ja usalda, et Jumal on seal, et ta austab ustavust ja päästab need, kes talle kuuletuvad ja teda usaldavad.

"Teie tõhusus ja isiklik võit Kristuses on seotud ajaga, mille veedate koos Issandaga palves." Dr Charles Stanley,


Vaata videot: Celina Lin is UNREADABLE Poker Queens PokerStars (Mai 2022).